Veidot uz vērtībām balstītu.
Uzņemties atbildību.

Kā ģimenes uzņēmums ar senām tradīcijām un darbību visā pasaulē mēs, VAN GRAAF, zinām, cik svarīga ir ētiska uzvedība. Mēs zinām, kādu lomu spēlējam sabiedrībā, un apzināmies savu korporatīvo atbildību. Mēs vēlamies pildīt un ievērot šo pienākumu — katru dienu un visos mūsu pieņemtajos lēmumos.

Rūpēties par labu savstarpējo sadarbību un cieņu.

Pamatojoties uz mūsu uzņēmuma spēcīgajām vērtībām, esam izveidojuši rīcības kodeksu, kas ir saistošs pamats visu VAN GRAAF darbinieku rīcībai. Esam pārliecināti, ka šie principi jau sen ir nostiprinājušies mūsu korporatīvajā DNS un ir jūtami mūsu ikdienas savstarpējās attiecībās.

Rīcības kodekss palīdz mums risināt morāles un ētikas jautājumus un mudina mūs pareizi rīkoties uzņēmuma un sabiedrības interesēs – šodien un nākotnē.

Uzzināt vairāk
Veikt uzņēmējdarbību godīgāk un godprātīgāk.

Mums ir svarīgi, lai visas mūsu darbības raksturotu godīgums, caurspīdīgums, uzticamība un godprātīgums. To pašu mēs sagaidām no mūsu pakalpojumu sniedzējiem un darījumu partneriem. Tāpēc mēs nosakat viņiem par pienākumu ievērot mūsu rīcības kodeksu visās jomās un biznesa attiecībās.

Mūsu, VAN GRAAF uzņēmuma, rīcības kodekss ir mūsu vīzija par ilgtspējību un godīgu korporatīvo pārvaldību. Līdz ar to mēs esam apņēmušies uzņemties sociālo un ētisko atbildību un ievērot to.

Uzzināt vairāk
Padarīt pasauli labāku, pamatojoties uz 11 principiem.

Globālās piegādes ķēdes mūsdienās ir ārkārtīgi sarežģītas, un cilvēku darba apstākļus ražotnēs ārpus Eiropas nevar salīdzināt ar mūsējiem. Mēs uzņemamies sociālo atbildību par šiem cilvēkiem. 2012. gadā mēs pievienojāmies Amfori BSCI iniciatīvai. Tā atbilst mūsu pašu ētikas standartiem un nodrošina vietējos sociālos standartus mūsu ražotājiem. Amfori BSCI ir noformulēts rīcības kodekss, kas sastāv no 11 sociālajiem principiem. Mūsu ražotāji apņemas ievērot šo kodeksu, kā arī regulāri un neatkarīgi tiek pārbaudīts, vai šis kodekss tiek ievērots — no taisnīgas atlīdzības līdz bērnu darba aizliegumam.

11 pamatprincipi skan šādi:

 • Tiesības uz biedrošanās brīvību un darba koplīguma slēgšanu
 • Nekādas diskriminācijas
 • Taisnīgs atalgojums
 • Taisnīgs darba laiks
 • Drošības un veselības aizsardzība darba vietā
 • Nekāda bērnu darba
 • Īpaša aizsardzība jauniem darbiniekiem
 • Nekādas nestabilas nodarbinātības
 • Nekāda piespiedu darba
 • Vides aizsardzība
 • Ētiskā uzņēmējdarbība

11 pamatprincipu priekšvēsturi varat uzzināt šeit.

Stratēģija

Ikvienam projektam ir nepieciešama stratēģija — jo sevišķi, ja tas skar ilgtspēju.

Uzzināt vairāk
Produkts

Augstākās kvalitātes mode un moderns dzīvesveids ir mūsu lielā aizraušanās.

Uzzināt vairāk
Vide

Ikvienam projektam ir nepieciešama stratēģija — jo sevišķi, ja tas skar ilgtspēju.

Uzzināt vairāk