Vietne ar marķējuma zīmēm

Ilgtspēja VAN GRAAF

Nereti ir grūti nosakāms, vai apģērbs ir ticis ražots un transportēts ilgtspējīgā veidā. Nav viegli izsekot ar ilgtspēju saistīto marķējuma zīmju un sertifikātu daudzveidībai. Ar prieku jums izskaidrosim būtiskākās zīmes un produktu nosaukumus, to standartus un to, kam tiek pievērsta būtiskākā uzmanība, to izmantošanā. Tie ir pamatā mūsu izstrādājumu novērtēšanas procesam un to marķēšanai.

BETTER COTTON INITIATIVE

Better Cotton Initiative atbalsta vides un cilvēktiesību organizācijas, kā arī tekstilnozares uzņēmumi. Bezpeļņas organizācija BCI vēlas uzlabot vides un darba apstākļus kokvilnas audzēšanas jomā, un, lai to paveiktu, tā māca audzētājiem, kā samazināt kaitīgo ķimikāliju lietošanu, efektīvi izmantot ūdeni, ar cieņu izturēties pret dabiskajām dzīvotnēm un ievērot strādājošo tiesības un rūpēties par to labjutību.

Plašāka informācija
COTTON MADE IN AFRICA (CMIA)

Cotton made in Africa (CmiA) ir fonda Aid by Trade Foundation (AbTF) iniciatīva un starptautiski atzīts ilgtspējīgas Āfrikas kokvilnas standarts. Izmantojot neatkarīgas pārbaudes, tiek veikta kokvilnas audzēšanas un attīrīšanas revīzija atbilstoši ekonomikas, ekoloģijas un sociālās jomas kritērijiem, un mazajiem audzētājiem regulāri ir jādemostrē ilgtspējīgi uzlabojumi darba procesos. Tās mērķis ir uzlabot Āfrikas kokvilnas audzētāju darba un dzīves apstākļus ilgtermiņā un aizsargāt apkārtējo vidi.

Plašāka informācija
EUROPEAN FLAX

Izstrādājumiem, kas sertificēti ar EUROPEAN FLAX®, tiek garantēta augstākās kvalitātes Eiropā audzētu linu šķiedru izsekojamība. Tā ir dabiska un ilgtspējīga šķiedra, kas tiek kultivēta bez mākslīgas apūdeņošanas un nesatur ĢMO (ģenētiski modificēti organismi).

Plašāka informācija
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)

Global Organic Textile Standard (GOTS) ir vadošais standarts pasaulē attiecībā uz bioloģiski audzētu dabisku šķiedru pārstrādi. GOTS ietver visu ražošanas ķēdi ļoti augstā līmenī — sākot no izejmateriālu novākšanas līdz ražošanai videi draudzīgā un sociālo aizsardzību veicinošā veidā, un pat ar GOTS sertificētu tekstilizstrādājumu pārdošanu. Izstrādājumam ar GOTS zīmi ir jāsatur vismaz 70 % sertificētu bioloģisku šķiedru. Veidi: izgatavots ar bioloģiskiem materiāliem: vismaz 70-94 % kokvilnas, bioloģisks: vismaz 95 % kokvilnas

Plašāka informācija
GRÜNER KNOPF

Grüner Knopf ir Vācijas valsts zīme, kurā ietverti vismaz 46 standarti ar augstām iedzīvotāju un vides aizsardzības prasībām. Tostarp tās ietver aizliegumu izmantot bērnu darba spēku un piespiedu darbu, kā arī izmantot ķīmiskas vielas, ierobežojumus notekūdeņiem un minimālās algas maksājumus. Atbilstību šiem kritērijiem apstiprina neatkarīgas iestādes.

Plašāka informācija
GLOBAL RECYCLE STANDARD (GRS)

Global Recycle Standard (GRS) ir izvirzījis mērķi palielināt pārstrādātu materiālu īpatsvaru izstrādājumos. Šis standarts ļauj uzņēmumiem precīzi izmērīt pārstrādātu materiālu īpatsvaru izstrādājumā un izsekot tam līdzi ražošanas ķēdē. Turklāt GRS ietver prasības GRS izstrādājumos izmantotajām piedevām, kā arī vadlīnijas par vides pārvaldību un uzņēmuma sociālo atbildību. GRS pievērš galveno uzmanību pārstrādātu materiālu īpastsvara noteikšanai.

Plašāka informācija
GOOD CASHMERE STANDARD

Ar neatkarīgo Good Cashmere Standard ir noteikts jauns etalons ilgtspējīgai kašmira ražošanai. Ar to tiek pausta vēlme uzlabot kašmira kazu labturību, ilgtspējīgā veidā nodrošināt dzīves apstākļus un iztiku kašmira ražotājiem un viņu ģimenēm un aizsargāt apkārtējo vidi.

Plašāka informācija
LEATHER WORKING GROUP

Leather Working Group (LWG) ir iesaistīto dalībnieku iniciatīva, ar kuru tie vēlas padarīt ādas apstrādi pāredzamāku un ilgtermiņā uzlabot apstākļus miecētavām un izplatītājiem. Piemēram, tās mērķis ir apturēt jebkuru potenciāli kritisku vielu izmantošanu un samazināt ūdens un enerģijas patēriņu. Turklāt, ar šo iniciatīvu regulāri tiek veiktas darba drošības revīzijas. Lai to sasniegtu, vairākas ieinteresētās puses darbojas kopā ar nozares pārstāvjiem, NVO un zinātniskām institūcijām. Pēc Leather Working Group vadlīnijas tiek veikti jau vairāk nekā 10 % ar ādas izstrādājumu ražošanu saistītu darbību visā pasaulē.

Plašāka informācija
OEKO-TEX MADE IN GREEN

OEKO-TEX® MADE IN GREEN ir ilgtspējīgu izstrādājumu marķējums visu veidu tekstilizstrādājumiem (piem., apģērbiem un tekstilizstrādājumiem mājai) un precēm no ādas visos to tapšanas posmos (piem., apģērbi, pabeigta un daļēji pabeigta ādas apstrāde), tostarp aksesuāriem izmantotajiem materiāliem. Marķējums MADE IN GREEN apstiprina to, ka prece ir pārbaudīta attiecībā uz kaitīgu vielu klātbūtni. Tas tiek sasniegts ar OEKO-TEX® sertifikāciju saskaņā ar STANDARD 100 vai LEATHER STANDARD. Turklāt, ar to tiek nodrošināts, ka tekstilizstrādājumi vai ādas izstrādājumi ir tikuši ražoti sociāli pieņemamos darba apstākļos, izmantojot ilgtspējīgus procesus. Tas tiek sasniegts ar OEKO-TEX® sertifikāciju saskaņā ar STeP. Izmantojot unikālu izstrādājuma ID kodu uz marķējuma, jūs varat izsekot tam, kurās valstīs un ražotnēs ir tapuši marķētie izstrādājumi.

Plašāka informācija
RESPONSIBLE WOOL STANDARD

Responsible Wool Standard ir vadošais dzīvnieku labturības un ganību aizsardzības standarts, un ar to tiek garantēta atbildīga aitu audzēšana un zemes apstrāde. Turklāt, šī sertifikāta mērķis ir padarīt piegādes ķēdes pārskatāmas un izsekojamas.

Plašāka informācija
SUSTAINABLE TEXTILE PRODUCTION (STEP) BY OEKO-TEX

OEKO-TEX® STeP ir neatkarīga sertifikācijas sistēma zīmoliem, mazumtirdzniecības uzņēmumiem un ražotājiem tekstilizstrādājumu un ādas nozarēs. Šī sertifikācija ir piemērota ražotnēm visos apstrādes līmeņos, kas vēlas parādīt pasaulei savu vides aizsardzības jomā īstenoto pasākumu uzticamību un pārskatāmību. Sertifikācijai ir tiesīgs pieteikties ikviens tekstiluzņēmums, piemēram, auduma ražotāji, vērpšanas fabrikas, aušanas fabrikas, izšūšanas uzņēmumi, adīšanas fabrikas, apdares uzņēmumi, ražotāji, aksesuāru ražotāji, putu un matraču ražotāji un tekstilizstrādājumu loģistikas centri. Visi procesi, sākot no stiepšanas līdz miecēšanai un pat ražošanai ir sertificējami.

Plašāka informācija

Ilgtspējīgu izstrādājumu marķējums

Daudzas tirgū esošās zīmes papildina arī izstrādājumu marķējums, ar kuru tiek nodrošināts to ilgtspējīgums un pārredzamība. Ar to tiek sertificēta resursiem labvēlīga audzēšana, sociāli godīgi darba apstākļi vai ražošana bez piesārņojuma.Pat atsevišķu izejmateriālu izmantošana var padarīt izstrādājumu ilgtspējīgu.Tas ietver izejamteriālus, kas vismaz daļēji ir paredzēti virsējā materiāla apstrādei. Jūs varat noteikt atbilstību šiem ilgtspējas kritērijiem pēc šādiem izstrādājuma marķējuma veidiem:

 • Bio-Baumwolle (ekoloģiska kokvilna)
 • European Linen
 • Birla Spunshades
 • LENZING ECOVERO
 • LENZING TENCEL
 • LENZING VISCOSE
 • LENZING Lyocell
 • Visi materiāli pārstādāti
 • Samazināts CO2 daudzums
 • Ražots izmantojot mazāk ūdens
 • Ražots no miecētas ādas bez hroma
 • Ražots no FSC sertificēta koka, papīra, gumijas vai korķa