Lietošanas noteikumi

VAN GRAAF mājaslapa var iekļaut saites uz trešo personu mājaslapām (“saistītās ārējās tīmekļa vietnes”). VAN GRAAF skaidri nošķir saistīto ārējo tīmekļa vietņu saturu un neidentificē to kā savu. VAN GRAAF neuzņemas nekādu atbildību par saistīto tīmekļa vietņu saturu. Atbildība iestājas tikai tad, ja VAN GRAAF ir zināms attiecīgo ārējo tīmekļa vietņu saturs, VAN GRAAF apzinās šo tīmekļa vietņu satura nelikumību un būtu tehniski iespējams un pieļaujams satura nelikumības dēļ ārējo tīmekļa vietņu lietošanu novērst. VAN GRAAF paziņo, ka brīdī, kad tika ieviestas saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, saskaņā ar uzņēmuma rīcībā esošo informāciju attiecīgās tīmekļa vietnes nesaturēja nelikumīgu saturu, un skaidri norāda, ka VAN GRAAF nekādā ziņā neietekmē saistīto ārējo tīmekļa vietņu turpmāko dizainu un saturu.

VAN GRAAF neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas rodas šādu saistīto tīmekļa vietņu lietošanas vai nepietiekamu lietošanas iespēju dēļ. VAN GRAAF neuzņemas arī nekādu atbildību par citu piedāvātāju tīmekļa vietņu saturu, kuru saitēs ir norāde uz VAN GRAAF mājaslapu vai šīs mājaslapas atsevišķām sadaļām.

VAN GRAAF tīmekļa vietne ir paredzēta jūsu personiskai un nekomerciālai lietošanai. Jums nav atļauts mūsu piedāvājumā iekļauto informāciju, tekstus, attēlus vai grafikas apstrādāt, grozīt, kopēt, izplatīt, pārsūtīt, publicēt, licencēt, nodot trešām personām, izlikt publiskai apskatei, kā arī radīt, nodot trešām personām vai pārdot atvasinātus darbus. VAN GRAAF atļauj datubāzes tekstu izmantošanu, kas ir paredzēti tikai jūsu privātajai lietošanai. Datu izmantošanai un lietošanai citiem mērķiem ir nepieciešama rakstveida atļauja.

Saites uz VAN GRAAF mājaslapu ārējās trešo personu tīmekļa vietnēs drīkst izvietot tikai ar VAN GRAAF iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

Ja jums rodas vēl jautājumi, labprāt atbildēsim uz tiem, ja izmantosiet mūsu kontaktinformācijas veidlapu.