Adatvédelmi rendelkezések

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen beazonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét az adatvédelmi szabályzat „A felelős félre vonatkozó információk” című részében találja.

Hogyan tároljuk az Ön adatait?

Egyrészt azáltal jutunk az Ön adataihoz, mivel Ön megadja azokat nekünk. Ilyen adatok lehetnek például kapcsolatfelvételi űrlapon Ön által megadott adatok.

Más adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulását követően gyűjtenek be informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének időpontja). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük be, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk fel az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében tároljuk. Egyéb adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók fel.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatok feldolgozásához, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ön jogosult arra is, hogy bizonyos körülmények között a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérje. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Elemző eszközök és harmadik féltől származó eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ez főként úgynevezett elemzőprogramokkal történik.

Az elemző programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

1. Hosting

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál tároljuk:

Külső tárhely

Ez a weboldal külső fél tárhelyén található. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató(k) szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, a kapcsolattartási kérelmek, a meta- és kommunikációs adatok, a szerződéses adatok, a kapcsolattartási adatok, a nevek, a weboldalhoz való hozzáférések és a weboldal által generált egyéb adatok.

A külső tárhelyszolgáltatásra potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ha a megfelelő hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A tárhelyszolgáltató(k) csak annyiban kezelik az Ön adatait, amennyiben ez szükséges a szolgáltatási kötelezettségeik teljesítéséhez, és az adatokkal kapcsolatban követik az utasításainkat.

A következő tárhelyszolgáltató(ka)t vesszük igénybe:

PLUSPOL interactive GbR
‍Floßplatz 4
04107 Leipzig

Megbízás feldolgozása

A fent említett szolgáltatóval megbízás-feldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a szolgáltató csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezelheti a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

2. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen beazonosítható. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős félre vonatkozó információk

A jelen weboldalon az adatfeldolgozásért felelős fél:

Peek & Cloppenburg KG
Mönckebergstr. 8
20095 Hamburg

E-Mail: datenschutz@peek-und-cloppenburg.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szerepel egy konkrét tárolási időszak, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okok miatt tároljuk személyes adatait (pl. adó- vagy kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatokat töröljük, amint ezek az okok megszűnnek.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, amennyiben különleges adat kategóriák a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően kerülnek kezelésre. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás szintén a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. Ha Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás ezen felül a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, ha az Ön adataira jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, akkor azokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeljük. Az adatfeldolgozás továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján is elvégezhető. A vonatkozó jogalapról minden egyes esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései nyújtanak tájékoztatást.

Adatvédelmi megbízott

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, küldjön nekünk egy e-mailt a következő címre:  datenschutz@peek-und-cloppenburg.de

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik, az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságos országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott feldolgozásra kerülhetnek. Szeretnénk rámutatni, hogy ezekben az országokban nem garantálható az Európai Uniós adatvédelemmel hasonló szintű adatvédelem. Az USA-beli vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy USA-beli hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön USA-beli szervereken található adatait. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a közvetlen reklámozás ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁSRA A GDPR KÖVETKEZŐ CIKKEI ALAPJÁN KERÜL SOR: 6. BEKEZDÉS 1. PONT E VAGY F PONT, ÚGY ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN ELLENTMOND ENNEK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉSNEK OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKAI VANNAK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES (TILTAKOZÁS A GDPR 21. BEKEZDÉS 1. PONT ALAPJÁN).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN REKLÁMOZÁS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN REKLÁMOZÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN ELLENTMOND ENNEK, AKKOR A SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (TILTAKOZÁS A GDPR 21. BEKEZDÉS 2. PONT ALAPJÁN).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem befolyásolja az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adat hordozhatóságához való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat szokásos, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik felelős félnek, ez csak annyiban történik meg, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ezzel és bármely más, a személyes adatokkal kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. E célból bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartama alatt Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes ill. jogellenes volt, törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van ahhoz, hogy törlés helyett a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérje.
 • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, akkor mérlegelni kell az Ön és a mi érdekeink közötti egyensúly szempontjából. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei súlyosabbak, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

SSL- vagy TLS-kódolás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot Ön abból ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

3. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik (cookies)

A weboldalunk úgynevezett „sütiket” használ. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezek vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolódnak el az Ön végberendezésén. A munkamenet-sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön saját maga vagy a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy külső vállalatok bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához, az Ön által kért bizonyos funkciók (pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha erre nézve más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-kat tárolja. Ha a cookie-k és hasonló felismerő technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és TTDSG 25. cikk (1) bekezdés); ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket külső vállalatok vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

Usercentrics-el kapcsolatos beleegyezés

Ez a weboldal a Usercentrics hozzájárulási technológiáját használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön végberendezésén való tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, valamint ahhoz, hogy ezt a hozzájárulást az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentálja. A technológia szolgáltatója a Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, weboldal: https://usercentrics.com/de/  (a továbbiakban: Usercentrics).

Amikor Ön belép a weboldalunkra, a következő személyes adatokat továbbítjuk a Usercentrics részére:

 • Az Ön hozzájárulása(i) vagy a hozzájárulás(ok) visszavonása.
 • Az Ön IP-címe
 • Információk a böngészőjéről
 • Információk a végberendezésről
 • A weboldal meglátogatásának időpontja

A Usercentrics továbbá egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy a megadott hozzájárulást (hozzájárulásokat) vagy azok visszavonását Önhöz rendelhesse. Az így begyűjtött adatok mindaddig tárolásra kerülnek, amíg Ön nem kéri azok törlését, vagy nem törli saját maga a Usercentrics-sütit, vagy amíg az adatok tárolásának célja meg nem szűnik. A kötelező jogszabályok által előírt tárolási kötelezettségeket ez nem érinti.

A Usercentrics használata arra szolgál, hogy megszerezzük az egyes technológiák használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulásokat. Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének c) pontja.

Megbízások feldolgozása

A fent említett szolgáltatóval megbízás-feldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a szolgáltató csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezelheti a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

 • A böngésző típusa és verziója
 • Használt operációs rendszer
 • hivatkozási URL cím
 • A hozzáférő számítógép gazdaneve
 • A kiszolgálói kérés időpontja
 • Az IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása – ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása és a további kérdések esetén tárolni fogjuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha azt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha azt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a törvény szerinti megőrzési időszakok – nem változnak.

4. Közösségi média

Instagram

Az Instagram szolgáltatás funkciói integrálva vannak ezen a weboldalon. Ezeket a funkciókat a Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) kínálja.

Amikor a közösségi médiaelem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre a végkészülék és az Instagram szervere között. Az Instagram ezáltal információkat kap a weboldalon tett látogatásáról.

Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, akkor az Instagram gombra kattintva összekapcsolhatja a weboldal tartalmát az Instagram-profiljával. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy a weboldalon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Instagram általi felhasználásáról.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatás használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján történik. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem kaptunk beleegyezést, a szolgáltatás igénybevétele a közösségi médiában való minél átfogóbb láthatóság eléréséhez fűződő jogos érdekünkön alapul.

Amennyiben a személyes adatokat a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével gyűjtjük és továbbítjuk a Facebook vagy az Instagram felé, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen vagyunk felelősek ezért az adatkezelésért (GDPR 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebook vagy az Instagram részére történő továbbítására korlátozódik. A Facebook vagy az Instagram által a továbbítás után végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. Közös kötelezettségeinket közös feldolgozási megállapodásban rögzítettük. A megállapodás szövege a következő címen érhető el: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás értelmében mi vagyunk felelősek az adatvédelmi információk megadásáért a Facebook vagy Instagram eszköz használata során, valamint az eszköz adatvédelmi szempontból biztonságos megvalósításáért a weboldalunkon. A Facebook és az Instagram termékek adatbiztonságáért a Facebook felel. A Facebook vagy az Instagram által kezelt adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. tájékoztatás iránti kérelem) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön nálunk érvényesíti az érintettek jogait, kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Ennek részletei itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

További információk az Instagram adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Elemzési eszközök és reklám

Google Tag Manager

Használjuk a Google Tag Manager-t. Ennek szolgáltatója a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Tag Manager egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon követési vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat integráljunk a weboldalunkra. Maga a Google Tag Manager nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat, és nem végez önálló elemzéseket. Csupán a rajta keresztül integrált eszközök kezelésére és kijátszására szolgál. A Google Tag Manager azonban rögzíti az Ön IP-címét, amely szintén továbbításra kerülhet a Google anyavállalatához az Egyesült Államokba.

A Google Tag Manager használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a különböző eszközök gyorsan és egyszerűen integrálhatók és kezelhetők legyenek a weboldalán. Ha a megfelelő hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. Ennek szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például az oldalak megtekintéseiről, a tartózkodás időtartamáról, a használt operációs rendszerekről és a felhasználó helyéről. Ezek az adatok a felhasználó végberendezéséhez vannak hozzárendelve. Nem történik viszont hozzárendelés felhasználói azonosítóhoz.

Továbbá a Google Analytics lehetővé teszi számunkra, hogy többek között rögzítsük az Ön egér- és görgetőmozgásait és kattintásait. A Google Analytics továbbá különböző modellezési megközelítéseket használ az összegyűjtött adatrekordok kiegészítésére, és gépi tanulási technológiákat alkalmaz az adatelemzés során.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Ennek részletei itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Megbízások feldolgozása

A Google-lal megrendelés feldolgozási megállapodást kötöttünk és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

WP statisztikák

Ez a weboldal a WP Statistics elemző eszközt használja a látogatók hozzáférésének statisztikai kiértékelésére. A szolgáltató a Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

A WP Statistics lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük weboldalunk használatát. A WP Statistics többek között naplófájlokat (IP-cím, hivatkozás, felhasznált böngésző, a felhasználó helye, a használt keresőmotor) valamint a weboldal látogatóinak az oldalon végzett műveleteit (pl. kattintások és megtekintések) gyűjti össze.

A WP Statistics segítségével összegyűjtött adatokat kizárólag a saját szerverünkön tároljuk.

Az elemzési eszköz használata a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Weboldalunk és hirdetéseink optimalizálása érdekében jogos érdekünk fűződik a felhasználói viselkedés anonimizált elemzéséhez. Ha a megfelelő hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP anonimizálás

A WP Statistics-ot anonimizált IP-vel használjuk. Ehhez az Ön IP-címe lerövidítésre kerül, így az már nem rendelhető közvetlenül Önhöz.

6. Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon kínált hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa és beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatok gyűjtésére nem, vagy csak önkéntes alapon kerül sor. A hírlevél kezeléséhez hírlevél-szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

Mapp Digital

Ez a weboldal a Mapp Digital segítségével küld ki hírleveleket. A szolgáltató a Mapp Digital Germany GmbH Sandstr. 3 80335 München, Németország.

A Mapp Digital egy olyan szolgáltatás, amellyel többek között a hírlevelek küldése szervezhető meg és elemezhető. A hírlevelek küldése céljából megadott adatokat a Mapp Digital németországi szerverein tároljuk.

Adatelemzés a Mapp Digital által

A Mapp Digital segítségével elemezni tudjuk hírlevél-kampányainkat. Így például láthatjuk, hogy a hírlevél-üzenetet megnyitották-e, és amennyiben rákattintottak, akkor melyik linkekre kattintottak. Így többek között megállapíthatjuk, hogy mely linkekre kattintottak különösen gyakran.

Azt is láthatjuk, hogy a megnyitás/kattintás után végrehajtottak-e bizonyos, korábban meghatározott műveleteket (konverziós arány) Így például láthatjuk, hogy a hírlevélre kattintást követően Ön vásárolt-e valamit.

A Mapp Digital azt is lehetővé teszi, hogy a hírlevél címzettjeit különböző kategóriák szerint osszuk fel („klaszterezzük”). A hírlevél címzettjei például életkor, nem vagy lakóhely szerint is feloszthatók. Így a hírlevelek jobban hozzáigazíthatók az adott célcsoportokhoz.

Ha nem szeretné, hogy a Mapp Digital elemezze a hírlevelét, akkor le kell iratkoznia róla. Ebből a célból minden hírlevél üzenetben megadunk egy erre szolgáló linket.

A Mapp Digital funkcióival kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatók: https://mapp.com/de/.

Jogalap

Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Tárolási időszak

Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelek kiküldését. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használják fel, és nem vonják össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket is szolgálja, hogy a hírlevelek küldése megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelista tárolása időben nem korlátozott. Ön ellentmondhat a tárolásnak, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.

További részletekért kérjük, olvassa el a Mapp Digital adatvédelmi szabályzatát a következő címen:  https://mapp.com/privacy/.

Megbízások feldolgozása

A fent említett szolgáltatóval megbízás-feldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a szolgáltató csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezelheti a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

7. Pluginok és eszközök

YouTube kiterjesztett adatvédelemmel

Ebbe a weboldalba a YouTube weboldalról származó videók vannak integrálva. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód azt jelenti, hogy a YouTube a videó megtekintése előtt nem tárol semmilyen információt a weboldal látogatóiról. Az adatok YouTube-partnereknek történő továbbítását azonban nem feltétlenül zárja ki a kiterjesztett adatvédelmi mód. Így a YouTube – függetlenül attól, hogy Ön megnéz-e egy videót – kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával.

Amint Ön elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ennek során tájékoztatást kap a YouTube szerver arról, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy a szörfözési szokásait közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja azzal, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

Továbbá a YouTube a videó elindítása után különböző sütiket menthet az Ön végkészülékén, vagy más hasonló felismerési technológiákat használhat (pl. eszköz-ujjlenyomat). Ez lehetővé teszi a YouTube számára, hogy információkat szerezzen a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használjuk fel.

Adott esetben a YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási folyamatok indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

A YouTube-ot online ajánlataink kellően vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében ez jogos érdeknek minősül. Ha a megfelelő hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos további információ a YouTube adatvédelmi szabályzatában található: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts / Google betűtípusok (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett Google Fonts-t használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve. A Google szerverekhez való kapcsolódásra ehhez nem kerül sor.

A Google betűtípusokkal kapcsolatos további információk https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap

Az OpenStreetMap (OSM) térképszolgáltatást használjuk.

Az OpenStreetMap térképanyagát az OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Egyesült Királyság szerverén ágyazzuk be. Az Egyesült Királyság az adatvédelmi jogszabályok szerint biztonságos harmadik országnak minősül. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság adatvédelmi szintje megegyezik az Európai Unió adatvédelmi szintjével. Az OpenStreetMap térképek használatakor kapcsolat jön létre az OpenStreetMap Alapítvány szervereivel. Ennek során többek között az Ön IP-címe és a weboldalon tanúsított viselkedésére vonatkozó egyéb információk továbbításra kerülhetnek az OSMF-hez. Az OpenStreetMap cookie-kat tárolhat az Ön böngészőjében, vagy hasonló felismerési technológiákat használhat erre a célra.

Az OpenStreetMap használata az online ajánlataink vonzó bemutatása és az általunk a weboldalon megjelölt helyek könnyű megtalálása érdekében történik. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében ez jogos érdeknek minősül. Ha a megfelelő hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

2. Adatvédelmi információk pályázók számára

Örülünk, hogy érdeklődik irántunk, és hogy megpályázik vagy megpályázott cégünknél egy pozíciót. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a személyes adatainak pályázatával kapcsolatos feldolgozásáról.

Ki a felelős az adatfeldolgozásért?

Az adatvédelmi törvény értelmében a következő vállalatok felelősek:
Németország: Peek&Cloppenburg KG Mönckebergstrasse 8-10 20095 Hamburg

Adatvédelmi nyilatkozat a magyarországi VAN GRAAF-nál pályázók számára:

További információkat cégünkről, a képviseletünkre jogosult személyek adatait, valamint további elérhetőségeket a honlapunkon található impresszumban talál: https://www.vangraaf.com/hu/impresszum/.

A magyarországi illetékes irodát a következő címen érheti el: +36 1 883 4100

Milyen adatait dolgozzuk fel? És milyen célból?

Az Ön pályázatával összefüggő adatokat dolgozzuk fel. Ezek a következők:

(a) az Önre vonatkozó általános információk, mint például az Önt azonosíthatóvá tevő kapcsolattartási adatok, pl. név, cím, telefonszám és e-mail cím,

 1. b) Az Ön végzettségére és szakmai képesítésére vonatkozó adatok,
 2. c) A megpályázott állással kapcsolatos információk, például a fizetésre vonatkozó információk,
 3. d) Statisztikai adatok,

valamint az Ön által a pályázatával kapcsolatban elküldött egyéb információk, például kiegészítő dokumentumok (például motivációs levél, referenciák stb.).

A fent említett adatok belső statisztikák összeállításához használhatók fel. A statisztikai adatok feldolgozása anonim formában történik, amely nem enged következtetéseket levonni egy adott pályázó személyazonosságára vonatkozóan.

Mi ennek a jogalapja?

Az Ön személyes adatainak a jelen pályázati eljárás során történő feldolgozásának jogalapja elsősorban a GDPR 88. cikke, összefüggésben a következőkkel. § 26. § (1) bekezdés 1. mondat BDSG a 2018.05.25-től érvényes és alkalmazandó változatban. Ennek megfelelően a munkaviszony létesítésére vonatkozó döntéssel kapcsolatban szükséges adatok feldolgozása megengedett.

Amennyiben az adatokra a pályázási folyamat lezárását követően, adott esetben jogi nyomonkövetéshez van szükség, az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikkében foglalt követelmények alapján történhet, különösen a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekek védelme érdekében. A mi érdekünk ekkor a követelések érvényesítésében vagy elkerülésében található.

Mennyi ideig kerülnek az adatok tárolásra?

A pályázók adatait elutasítás esetén 6 hónap elteltével töröljük.

Abban az esetben, ha Ön hozzájárul személyes adatainak további tárolásához, az Ön adatait továbbítjuk a pályázói adatbázisunkba. Ebben az adatok két év elteltével törlésre kerülnek. A hosszabb tárolási időszak jogalapja az Ön hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja alapján.

Ha az Ön pályázatát követően munkaviszony jön létre, az Ön adatai és dokumentumai a munkaviszony létesítése céljából átkerülnek a személyi aktába.

Milyen címzetteknek kerülnek az adatok továbbításra?

A pályázási folyamathoz egy erre szakosodott szoftverszolgáltatót (Rexx Systems GmbH) veszünk igénybe. Ez a szolgáltató jár el számunkra, és a rendszerek karbantartásával és szervizelésével kapcsolatban az Ön személyes adatait is megismerheti. Ezzel a szolgáltatóval megrendelés feldolgozási megállapodást kötöttünk, amely biztosítja, hogy az adatfeldolgozás megengedett módon történik.

Az Ön pályázatának adatait a HR-osztály a jelentkezési lap beérkezése után tekinti meg. A megfelelő pályázatokat ezután vállalaton belül továbbítják az adott nyitott pozícióért felelős személynek. A további eljárás ezután kerül meghatározásra. A vállalaton belül alapvetően csak olyan személyek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, akiknek a pályázati eljárás megfelelő lefolytatásához erre szükségük van.

Milyen egyéb kiválasztási eljárások kerülnek alkalmazásra?

Személyiség- és intelligenciatesztek segítségével jobban meg szeretnénk ismerni Önt, hogy a mindkét fél számára a lehető legnagyobb sikert ígérő döntést hozhassunk. A kiválasztási folyamat tudományos eljárások segítségével történő elmélyítése végső soron a szakmaiság és a komolyság kifejeződése, és Önnek is értékes impulzusokkal szolgálhat. A személyiségi és intelligenciatesztek elvégzése kizárólag önkéntes alapon történik. Az ezeken való részvétel megtagadása a pályázási eljárás során semmilyen hátránnyal nem jár. Az eredményeket csak a speciálisan képzett toborzók tekinthetik meg, és kizárólag csak a betöltendő pozíció tekintetében kerülnek kiértékelésre.

A Predictive Index (PI) személyiségfelmérést partnercégünk, a Predictive Index LLC szolgáltatja. A Predictive Index (PI) személyiségfelméréssel kapcsolatban az Ön nevén és e-mail címén kívül más adatot nem rögzítünk. A Predictive Index rendszerhez való hozzáférést Ön e-mailben kapja meg. Az Ön által megadott adatokat (a melléknevek kiválasztása) a rendszer az eredmények (grafikus megjelenítés és alkalmazási utasítások) elkészülte után azonnal törli. A PI vállalat központi szerverén lévő személyes postafiókban tárolt eredményt az Ön kérésére az eljárás bármely szakaszában töröljük; ellenkező esetben 90 napig a személyes postafiókban marad. Ebben az időszakban csak a HR-osztály jogosult az eredmény ismételt lekérdezésére. Ezzel a szolgáltatóval megrendelés feldolgozási megállapodást kötöttünk, amely biztosítja, hogy az adatfeldolgozás megengedett módon történik.

Az intelligencia felméréseket képzett toborzók végzik és értékelik ki papíralapon. A felmérések feldolgozásához az Ön nevét, életkorát, nemét és iskolai végzettségét rögzítjük. A teszt eljárás eredményei az Ön kérésére az eljárás bármely szakaszában törlésre kerülnek, egyébként pedig 3 hónapig tárolásra kerülnek. Ez alatt az időszak alatt csak a HR-osztály jogosult az eredmény ismételt megtekintésére.

Hol történik az adatok feldolgozása?

A pályázók adatait kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaságban található adatközpontokban dolgozzák fel. [(PI) személyiségfelmérés részeként elmentett adatokat egy egyesült államokbeli adatközpontban dolgozzák fel. Az adattovábbítás a bostoni PI LLC-vel kötött szabványos szerződéses záradékokon, és további garanciaként az Ön adatainak nálunk történő álnevesítésén alapul, amelyhez csak mi férünk hozzá].

Az Ön jogai „érintettként

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Önről általunk kezelt személyes adatokról. Ha Ön nem írásban kér információt, kérjük megértését, hogy ez esetben olyan igazolásokat kérhetünk Öntől, amelyek bizonyítják, hogy Ön az a személy, akinek vallja magát.

Ezen túlmenően joga van a helyesbítéshez vagy törléshez, illetve az adatkezelés korlátozásához, amennyiben erre jogszabály alapján jogosult.

Ezen túlmenően Ön a jogszabályok keretében jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. Ugyanez vonatkozik az adathordozhatósághoz való jogra is.

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, küldjön nekünk e-mailt a következő címre: datenschutz@peek-und-cloppenburg.de