Információ

Részvételi feltételek

Kizárólagosság/Általános

A VAN GRAAF CLUB a VAN GRAAF Bt., 1062 Budapest/Magyarország, Andrássy út 121. (a továbbiakban: "VAN GRAAF") költségmentes hűségprogramja. VAN GRAAF CLUB tagok kizárólag nagykorú személyek lehetnek. A taggá váláshoz a vásárlóknak vásárlói fiókot kell regisztrálniuk a VAN GRAAF-nál. A kitöltött regisztrációs űrlap VAN GRAAF-hoz való beérkezését és a vásárló által megadott e-mail címre küldött VAN GRAAF tagsági azonosító kiosztását követően a vásárló részt vesz a VAN GRAAF hűségprogramban és "VAN GRAAF CLUB Taggá" válik.

A vásárlók a következőképpen igényelhetnek VAN GRAAF CLUB tagságot online:

  • a VAN GRAAF weboldalán a vangraaf.com/hu címen, vagy
  • a VAN GRAAF Alkalmazáson keresztül.

A VAN GRAAF CLUB tagság nem átruházható. A VAN GRAAF CLUB tagságot kizárólag a VAN GRAAF CLUB Tagok vehetik igénybe és használhatják fel a Budapest Alleeban és a Budapest Árkádban található üzletekben, illetve a VAN GRAAF Alkalmazásban.

Tagsági kártya és egyéb digitális kártyák

A VAN GRAAF CLUB tagok digitális VAN GRAAF CLUB Tagsági Kártyát kapnak, amelyhez egyéni tagsági kártyaszám tartozik. A tagsági kártyaszámot a fenti VAN GRAAF üzletekben történő vásárláskor lehet megadni. A tagsági kártya a VAN GRAAF Alkalmazáson keresztül is használható, ahol QR-kód formájában jelenik meg. Alternatívaként a tagsági kártya a VAN GRAAF által elérhetővé tett linkeken keresztül hozzáadható az Apple és a Google által mobileszközökön biztosított digitális pénztárcákhoz is. A tagsági kártyát a "Hozzáadás az Apple Pénztárcához" vagy a "Hozzáadás a GooglePay Pénztárcához" linkre kattintva adhatja hozzá digitális pénztárcájához. A tagsági kártya használata nem kötelező.

A VAN GRAAF CLUB Tagsági Kártya mellett a VAN GRAAF időről időre kuponokat vagy ajándékkártyákat kínálhat digitális kártyák formájában, amelyek a vásárló döntése alapján adhatók hozzá a digitális pénztárcához. VAN GRAAF CLUB Program

A VAN GRAAF fenntartja a jogot a hűségprogram egyes szolgáltatásainak korlátozására vagy teljes megszüntetésére, illetve az egyes szolgáltatások bővítésére vagy a hűségprogram új szolgáltatásokkal való kiegészítésére. A VAN GRAAF fenntartja a jogot továbbá, hogy a hűségprogramot észszerű időn belüli értesítéssel vagy alapos ok esetén értesítés nélkül megszüntesse. A VAN GRAAF CLUB tagok által igénybe vehető aktuális szolgáltatások áttekintése a www.vangraaf.com/hu oldalon érhető el.

Változások

Kérjük, hogy a VAN GRAAF CLUB Tag nevét, címét vagy e-mail címét érintő bármilyen változásról írásban értesítse a VAN GRAAF-ot a service.budapest@vangraaf.com címen a hűségprogram szolgáltatásainak további biztosítása érdekében.

A VAN GRAAF CLUB program adatkezelési tájékoztatója

Az Ön adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. Ennek alapja az ügyfeleinkkel szembeni komolyság és tisztességes eljárás koncepciója, amit a VAN GRAAF átfogóan képvisel. Az alábbiakban az Általános Adatvédelmi Rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogi követelményeinek megfelelően tájékoztatjuk Önt az Öntől gyűjtött személyes adatok (pl. név, lakcím) kezeléséről.

Az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat, azaz név, e-mail cím, születési dátum, postacím, a VAN GRAAF Bt., 1062 Budapest/Magyarország, Andrássy út 121., e-mail cím: service.budapest@vangraaf.com (a továbbiakban "VAN GRAAF", "mi") illetve közös adatkezelésük részeként a VAN GRAAF csoport más tagjai, különösen a Peek&Cloppenburg KG Hamburg kezeli a VAN GRAAF CLUB program működtetése céljából a VAN GRAAF CLUB program Részvételi Feltételei alapján. Az Ön személyes adatait az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése érdekében kezeljük, melynek feltételeit a VAN GRAAF CLUB Részvételi Feltételek tartalmazzák. A regisztrációs űrlapon csillaggal jelölt, kötelezően megadandó információk szükségesek ahhoz, hogy Ön VAN GRAAF CLUB Taggá válhasson. A kötelező információk megadása nélkül nem tudjuk feldolgozni az Ön regisztrációját.

A szükséges személyes adatok webes űrlapon keresztül történő összegyűjtése során kapcsolt vállalkozásunk, a VAN GRAAF GmbH, Mönckebergstraße 8, 20095 Hamburg, Németország, e-mail cím: service@vangraaf.com, jár el, mint adatfeldolgozó, annak érdekében, hogy lehetővé váljon az Ön részvétele a VAN GRAAF CLUB Programban. A VAN GRAAF CLUB Programmal kapcsolatos tartalmakat megjelenítő weboldalakat és okostelefon-alkalmazást szintén a VAN GRAAF GmbH, Mönckebergstraße 8, 20095 Hamburg, Németország, mint adatfeldolgozónk üzemelteti.

Ahhoz, hogy a digitális kártyákat (VAN GRAAF CLUB Tagsági Kártya, kuponok, ajándékkártyák) az Ön mobileszközére az Ön kérésére rendelkezésre bocsáthassuk és elküldhessük, az [az érintett Airship társaság neve] ("Airship") által biztosított technológiát használjuk. Az Airship e tekintetben, mint adatfeldolgozónk jár el. Amikor Ön a VAN GRAAF által e célból biztosított linkre kattintva digitális kártyát ad HOZZÁ digitális pénztárcájához, az Airship az Ön nevét, tagsági számát és tagsági kártyaszámát kezeli, és elküldi azokat a digitális pénztárcájába (Apple vagy Google). Az Ön személyes adatait az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése céljából kezeljük. Az Airship külön adatkezelőként jár el az összesített felhasználási adatok saját céljaira történő kezelése tekintetében, beleértve az elemzést és a fejlesztést is. További részleteket az Airship adatkezelési tájékoztatójában olvashat a https://www.airship.com/legal/privacy/ weboldalon. Mindezek mellett az Ön által megadott személyes adatokat, valamint a VAN GRAAF CLUB Program keretében kapott egyéni tagsági száma felhasználásával üzletekben történt vásárlások adatait is kezeljük annak érdekében, hogy az Ön vásárlási szokásaihoz jobban igazodó ajánlatokat küldhessünk Önnek, amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult.

A megfelelő elemzéseket németországi székhelyű szolgáltatók (a Mapp Digital Germany GmbH és a Novomind AG) végzik, amely szolgáltatók szerződéses kapcsolatban állnak velünk. A service.budapest@vangraaf.com e-mail címre küldött kérelemmel bármikor visszavonhatja a személyes adatainak ilyen célú kezeléséhez adott hozzájárulását a jövőre nézve.

Amennyiben Ön hozzájárulását adta, az Ön által megadott e-mail címet és telefonszámot (telefonszámokat) arra használjuk, hogy e-mailben és telefonon (SMS, csak app push) tájékoztatást küldjünk Önnek termékekről, aktuális (utalvánnyal kapcsolatos) promóciókról, kedvezményes ajánlatokról vagy eseményekről, valamint vásárlói felmérésekkel kapcsolatos dokumentumokról.

Az e-mail-küldés technikai feldolgozásával és a hírlevél használatának anonim adatok alapján történő elemzésével egy németországi székhelyű szolgáltatót (Mapp Digital Germany GmbH) bíztunk meg, amely utasításoknak megfelelően szintén személyes adatokat dolgoz fel e célokból. A megadott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja formalitások nélkül a service.budapest@vangraaf.com címen.

Az Ön személyes adatait töröljük, amint azokra a fent említett célokból már nincs szükség (különösen, ha Ön már nem vesz részt a VAN GRAAF CLUB Programban) és/vagy amennyiben Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Amennyiben Ön visszavonja az e-mailben történő reklámozáshoz adott hozzájárulását, akkor e-mail címeit és hozzájáruló nyilatkozatát legfeljebb három évig tároljuk azon jogos érdek alapján, hogy jogvita esetén bizonyítani tudjuk a korábban adott hozzájárulást.

Az engedélyezett szolgáltatók kereskedelmi nevéről a service.budapest@vangraaf.com címen kérhet tájékoztatást.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonja. Ön továbbá tiltakozhat az adatfeldolgozás ellen. Ezt követően megvizsgáljuk a tiltakozását, és amennyiben ezt jogszabály előírja, megszüntetjük az Ön személyes adatainak kezelését.

A fenti adatkezelés elleni tiltakozásra és az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonására vonatkozó jogokon túlmenően Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az Önről tárolt személyes adatokról, és – a vonatkozó jogszabályi követelményekre is figyelemmel – kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, valamint azok adathordozhatóság céljából történő átadását.

Ön jogosult továbbá arra, hogy korlátozza személyes adatainak általunk történő kezelését különösen, ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Kérjük, hogy ilyen jellegű kéréseivel a service.budapest@vangraaf.com e-mail címen forduljon hozzánk.

Amennyiben Ön úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével megsértjük a vonatkozóadatvédelmi jogszabályokat, Önnek joga van panaszt tenni egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400; faxszám: +36 1 391 1410; honlap: http://naih.hu/).