Budowanie w oparciu o wartości. Przejmowanie odpowiedzialności.

W VAN GRAAF, działającej globalnie firmie rodzinnej z tradycjami, wiemy, jak ważny jest etyczny sposób postępowania.   Wiemy, jaką rolę odgrywamy w społeczeństwie i mamy świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas jako przedsiębiorcach. Chcemy wywiązywać się z tego obowiązku – każdego dnia oraz przy wszystkich decyzjach, jakie podejmujemy.

Z szacunkiem, by dobrze dbać o siebie nawzajem.

Na mocnym fundamencie wartości naszego przedsiębiorstwa stworzylismy Kodeks Postępowania, który stanowi wiążącą podstawę do działania dla wszystkich pracowników i pracownic VAN GRAAF.  Jesteśmy przekonani, że wartości te są już od dawna wdrukowane w DNA naszej firmy oraz widoczne w tym, jak na co dzień traktujemy siebie nawzajem.

Kodeks Postępowania pomaga nam w rozwiązywaniu problemów moralnych i etycznych oraz umacnia nas we właściwym działaniu w interesie firmy i społeczeństwa – dziś i w przyszłości.

Dowiedz się więcej
Prowadzenie działalności w sposób bardziej sprawiedliwy dzięki uczciwości.

Przykładamy wagę do tego, by wszystkie nasze działania cechowała uczciwość, transparentność, niezawodność oraz rzetelność. Tego samego oczekujemy również od naszych usługodawców i partnerów biznesowych. Dlatego też zobowiązujemy ich do przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania we wszystkich obszarach i relacjach biznesowych. Dla nas w VAN GRAAF Kodeks Postępowania jest wyrazem naszej wizji zrównoważonego rozwoju oraz uczciwego prowadzenia działalności. Zobowiązujemy się przy tym do brania odpowiedzialności pod względem społecznym i etycznym, co również gwarantujemy.

Dowiedz się więcej
11 zasad, które pomagają zmienić świat na lepsze.

Globalne łańcuchy dostaw są obecnie niezwykle skomplikowane, a warunki pracy w zakładach produkcyjnych znajdujących się poza Europą są nieporównywalne z naszą sytuacją. Ponosimy społeczną odpowiedzialność za pracę tych osób.  W 2012 r. przystąpiliśmy do inicjatywy amfori BSCI. Inicjatywa działa zgodnie z naszymi wymogami etycznymi i pozwala zapewnić standardy socjalne w zakładach naszych producentów. Organizacja amfori BSCI sformułowała Kodeks Postępowania, który obejmuje 11 obszarów działań społecznych. Akceptując Kodeks Postępowania, nasi producenci zobowiązują się m.in. do zapewnienia uczciwego wynagrodzenia oraz niezatrudniania dzieci, zaś przestrzeganie tych zasad jest regularnie kontrolowane w niezależny sposób.

11 zasad brzmi następująco:

 • Prawo do zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych
 • Zakaz dyskryminacji
 • Uczciwe wynagrodzenie
 • Przyzwoite godziny pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zakaz zatrudniania dzieci
 • Szczególna ochrona młodych pracowników i pracownic
 • Zakaz oferowania niestabilnych warunków pracy
 • Zakaz pracy przymusowej
 • Ochrona środowiska
 • Etyczne postępowanie w biznesie

Więcej informacji o 11 zasadach można znaleźć  tutaj.

Strategia

Każdy projekt potrzebuje planu – w szczególności, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój.

Więcej informacji
Produkt

Nasza produkcja i działania mają wpływ na ludzi żyjących wokół nas oraz na naszą planetę.

Więcej informacji
Środowisko naturalne

Wszyscy jesteśmy częścią natury, a oddziaływając na klimat mamy wpływ na naszą planetę.

Więcej informacji