Ar aizrautību pret modi un cilvēkiem

Darbs kopā ar VAN GRAAF

Veiksmīgu sadarbību VAN GRAAF balsta kopīgās vērtībās, kas nosaka mūsu ikdienas darbības un rīcību. Tās padara mūs stiprus kā komandu un sniedz virzienu, atbalstu un pārliecību mūsu ikdienas darbā. Pateicība, nepiespiesta gaisotne, pieklājība, cieņa, uzticēšanās, atvērtība un godīgums – visas šīs vērtības ir svarīgas mūsu kopējā darbā. Pateicoties tām, mēs patiesi izbaudām savu darbu, un klienti to jūt. Šo garu apliecina mūsu komandas pamatprincipi 3 x 3 = MĒS

Panākumi, kas balstīti uz aizrautību ar modi un cilvēkiem

Uzticība atbildībai

Vienkāršāk, bet labāk – katru dienu

Mūs vieno aizrautība ar modi un cilvēkiem.

Mēs strādājam ar mīlestību un tā mēs ilgtermiņā pārliecinām un iedvesmojam citus. Ikdienas darbs mūs satuvina ar daudziem cilvēkiem, kurus mēs iedvesmojam modei. Tā ir mūsu kaislība. Mēs novērtējam viens otru. Tas parādās ikdienas sadarbībā, kā arī atklātā un godīgā iekšējā un ārējā komunikācijā.

Mēs sasniedzam savus mērķus strādājot ar prieku un dinamiski.

Mūsu mērķi ir ambiciozi. To sasniegšana prasa no mums visiem lielu iesaistīšanos. Mēs veidojam savu darba vidi un savstarpējo sadarbību tā, lai darbs mums radītu patiesu prieku. Mūsu darba prieks padara mūs radošus un dinamiskus. Tas mums nodrošina panākumus.

Mēs iedvesmojam sevi un citus.

Ar mūsu pašu pozitīvo attieksmi mēs panākam konstruktīvu gaisotni komandā. To sajūt ikviens. Tas nozīmē arī entuziasmu attiecībā uz katru veicamo uzdevumu un risināmo jautājumu. Tikai tad, ja esmu par kaut ko iededzies, es varu aizraut arī citus. Tā mēs iegūstam ilgstoši apmierinātus klientus.

Mēs paļaujamies uz ikviena kompetenci un vēlmi gūt panākumus.

Mēs paļaujamies uz savu pašu kompetenci, kā arī attiecīgā speciālista prasmēm. Mēs darām un ļaujam darīt, jo ikviens ir gatavs dot savu labāko ieguldījumu. Sadarbībā mēs esam atvērti jaunām idejām un perspektīvām. Tādēļ plašu jautājumu risināšanā mēs iesaistām citas nodaļas, lai kopīgi rastu vislabāko risinājumu.

Mēs ticam saviem spēkiem un uzņemamies atbildību.

Es apzinos savas stiprās puses, ticu tām, un labprāt uzņemos atbildību. Ikviens no mums ar savu darbu veicina uzņēmuma kopējos panākumus. Mēs strādājam komandā un komandai. Ja kaut kas neizdodas, mēs nemeklējam vainīgo, bet gūstam no tā mācību nākotnei.

Mēs paļaujamies uz to, ka katrs ir gatavs uzņemties atbildību un atbalstām to.

Mēs uzticamies viens otram, paļaujamies uz citu stiprajām pusēm un sniedzam atbalstu viņu atbildības jomās. Kā vadītājs es uzticos saviem darbiniekiem, zinu viņu stiprās puses un deleģēju atbildību. Es atbalstu viņu gatavību uzņemties atbildību. Tā mēs ātrāk progresējam.

Mēs koncentrējamies uz būtiskāko.

Ikviens koncentrējas uz savu būtiskāko uzdevumu. Tādēļ nepieciešams skaidrs darbu sadalījums un vienkārši procesi. Sadarbojoties mēs koncentrējamies uz kopīgo mērķu sasniegšanu. Augsta kvalitāte ir mūsu mērķis, taču pārāk liels perfekcionisms un uzmanības pievēršana detaļām palēnina mūsu darbu. Tādēļ mēs neņemam vērā mazsvarīgo: Vienkāršāk darbiniekam, labāk klientam.

Mēs pieņemam lēmumu par labu kam kopējam, nevis kam atsevišķam.

Mēs visi fokusējamies uz vienu mērķi - ilgtspējīgi panākumi. Tādēļ atsevišķa cilvēka intereses un sajūtas paliek otrā plānā. Ik dienu mēs veltām sevi kopējiem panākamiem. Tikai kopā mēs varam uzvarēt.

Mēs pieņemam skaidrus lēmumus un tos konsekventi īstenoja.

Mēs pieņemam lēmumus un realizējam tos. Vienlaikus mēs esam gatavi izvērtēt esošo un radīt jauno. Mūsu lēmumi ir caurskatāmi un visiem saprotami. Mēs tos īstenojam konsekventi un mērķtiecīgi. Mēs esam gatavi pārmaiņām.