Viedokļu apmaiņas kultūra VAN GRAAF.

Dialogs kā iespēja

Atvērta un godīga viedokļu apmaiņas kultūra ir pamats veiksmīgam kopējam darbam VAN GRAAF. Papildus regulārai ikdienas saziņai un viedokļa apmaiņai, ikgadējās darbinieku pārrunās mēs apzināti veltām laiku intensīvai domu apmaiņai starp darbinieku un vadītāju. Papildus dialogam, kas dod atzinības un savstarpēju atsauksmju iespēju, darbinieks saņem atgriezenisko saiti par savām profesionālajām un personiskajām prasmēm. Papildus šim snieguma novērtējumam tiek veikts arī potenciāla novērtējums, kas balstīts uz VAN GRAAF norādītajām kompetencēm:

Ikgadējās darbinieku pārrunas abām pusēm ļauj labāk vienai otru iepazīt, izteikt savas vēlmes un apspriest perspektīvas.

Par profesionālo kompetenci tiek uzskatīta spēja apvienot, padziļināt, kritiski novērtēt un praktiski pielietot nozarei specifiskas un visaptverošas zināšanas. Ar to ir domāts briedums un profesionālās zināšanas, kas tiek iegūtas izglītības vai paplašinātas tālākizglītības ceļā.

 • Profesionālās zināšanas
 • Sistēmas/IT
 • Organizācija/procesi

Analītiskā un stratēģiskā kompetence ir spēja ātri saprast sarežģītus jautājumus, noteikt to cēloņus un precīzi novērtēt to potenciālo ietekmi. Analītiski un stratēģiski kompetents darbinieks meklē un izmanto visu svarīgo informāciju, sistemātiski to apstrādā, atbilstoši izvērtē prioritātes un sniedz pārdomātu spriedumu. Viņš apdomā iespējamās sekas un konsekvences, kas var iestāties bezdarbības gadījumā.

 • Uztveres spējas
 • Visaptveroša domāšana
 • Analītiskās spējas
 • Stratēģiskā kompetence

Sociālā kompetence ir gatavība un spēja uzrunāt cilvēkus, dibināt kontaktus un sadarboties ar citiem kopīgu uzdevumu risināšanā. Tas izdodas tikai tad, ja citu cilvēku viedokļi tiek uzklausīti un ņemti vērā. Cilvēki ar sociālo kompetenci spēj sevi kritiski novērtēt un sniegt konstruktīvu kritiku citiem. Sociālā kompetence izpaužas arī godīgā rīcībā, risinot konfliktus.

 • Uzticamība un spēja uzticēties
 • Prasme kontaktēties
 • Komunikācijas spēja
 • Darbs komandā
 • Pozitīva attieksme
 • Empātija

Darbinieks ar augstu spēju orientēties uz klientiem un tirgu, apzinās, ka uzņēmuma panākumi gala rezultātā ir atkarīgi tikai un vienīgi no klienta lēmuma. Tādēļ viņš nepārtraukti interesējas par esošajiem un potenciālajiem klientiem, to vēlmēm, vajadzībām un paradumiem. Šāds darbinieks sniedz klientiem izcilu servisa kvalitāti un nodrošina saziņu ar VAN GRAAF tik patīkamu, cik iespējams. Orientēšanās tirgū prasa rūpīgu un regulāru konkurentu novērošanu, sekošanu tirgus izmaiņām un agrīnu jaunāko tendenču atpazīšanu.

 • Uz klientu vērsta domāšana
 • Uz tirgu vērsta domāšana

Ar orientēšanos uz rezultātiem mēs saprotam gatavību un spēju saskaņot savu domāšanu un rīcību ar ilgtermiņa visaptverošiem mērķiem. Darbinieks ar augstu orientēšanos uz rezultātiem īstenojot savas idejas izvērtē, kas konkrētajā situācijā ir iespējams un nosaka atbilstošas prioritātes. Šāds darbinieks izpilda plānoto arī ierobežotā laikā un neļauj grūtībām novirzīt sevi no mērķa.

 • Iniciatīva
 • Izturība un augstas darba spējas
 • Koncentrēšanās uz augstu sniegumu
 • Spēja pieņemt lēmumus
 • Uzņēmējdarbības prasmes

PĀRMAIŅU KOMPETENCE attiecas uz uzņēmuma vadības un projektu vadības darbiniekiem

Darbiniekam ar augstu pārmaiņu kompetenci inovācijas ir iespēja tālākai attīstībai. Šāds darbinieks ierosina pārmaiņas, kontrolē to izpildi un ieviešanu. Lai to paveiktu, ir nepieciešama spēja kritiski analizēt aktuālo situāciju un uz zināmām lietām palūkoties no cita skatpunkta. Tiem, kas ievieš pārmaiņas, ir jārēķinās ar pretestību un jābūt drosmei to pārvarēt. Pārmaiņu kompetenti cilvēki izceļas ar zinātkāri un ir atvērti jaunajam un nepierastajam.

 • Spēja mācīties
 • Spēja īstenot jauninājumus
 • Kontrolēta risku uzņemšanās
 • Spēja iesaistīt citus

VADĪBAS KOMPETENCE attiecas tikai uz vadošajiem darbiniekiem

Vadības kompetence ir spēja pasniegt citiem vīzijas un darbības virzienus, pārliecināt viņus par uzņēmuma mērķiem un iedvesmot ikdienas darbam. Priekšnosacījums, lai to sasniegtu, ir pārliecinoša uzstāšanās un spēja būt par paraugu citiem. Bez tam vadības kompetence nozīmē gatavību un spēju deleģēt uzdevumus un atbildību. Veiksmīgs vadītājs prot izveidot spēcīgu komandu, kurā līdzdarbojas visi darbinieki. Šāds vadītājs vienmēr ir gatavs iedrošināt savus darbiniekus un sekmēt viņu izaugsmi. Visbeidzot, vadības kompetence ir griba un spēja pēc iespējamo rīcību izvērtēšanas pieņemt un īstenot lēmumus.

 • Spēja pārliecināt un realizēt idejas
 • Spēja deleģēt pienākumus citiem
 • Spēja motivēt citus darbiniekus
 • Spēja atpazīt un izkopt potenciālu

VAN GRAAF pārstāv modes, zīmolu un dzīvesstila pasauli. Uzņēmums augsti novērtē kvalitāti. Mūsu darbinieki kā uzņēmuma filozofijas vēstneši seko līdzi modei, demonstrē labu gaumi un stila izjūtu. Darbinieki vienmēr ir sakoptā izskatā un ģērbušies atbilstoši jaunākajām modes tendencēm. 

 • Stila izjūta un gaume
 • Interese par modi un dzīvesstilu