Ustanovení o ochraně údajů

Internetové stránky www.vangraaf.com jsou nabídkou společnosti VAN GRAAF k.s., Ve Svahu 482/5, 14700 Praha

Určité funkce na naší webové stránce jsou spojeny se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů. Společnost VAN GRAAF přikládá velký význam ochraně Vašeho soukromí a přísnému dodržování platných zákonných předpisů na ochranu Vašich osobních údajů (Evropské nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“).

Níže Vás budeme informovat o tom, jaký druh údajů pro jaké účely se shromažďuje, zpracovává a využívá a jak zajišťujeme ochranu dat. Pravidelně se prosím informujte o aktualizacích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Při každém vyvolání jakékoliv stránky na našich webových stránkách se v logovacích souborech našeho webového serveru automaticky ukládají následující informace o prohlížečích návštěvníků:

 • datum a čas vyvolání stránky,
 • používaný informační systém,
 • typ prohlížeče,
 • verze prohlížeče,
 • čas návštěvy,
 • adresa navštívených internetových stránek,
 • název vyvolaných souborů a množství dat,
 • IP adresa,
 • ID požadavku.

Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem budoucí optimalizace naší online nabídky a ke kontrole ochrany údajů, bezpečnosti dat a k zajištění řádného provozu našich zařízení pro zpracování dat.

Při využití této služby budeme Vámi uvedené osobní údaje zpracovávat v souladu s těmito ustanoveními na ochranu osobních údajů, pokud budou zapotřebí pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pokud to bude podloženo Vaším souhlasem.

Pokud se rozhodnete přihlásit k odebírání zpravodaje VAN GRAAF, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak je popsáno v sekci „Personalizovaný zpravodaj VAN GRAAF „.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, vyžádáme si Vaši e-mailovou adresu. Krátce poté od nás obdržíte e-mailem oznámení s žádostí o potvrzení Vaší objednávky zpravodaje prostřednictvím elektronického odkazu. Teprve po tomto potvrzení bude Vaše adresa zařazena do rozdělovníku a automaticky obdržíte objednaný zpravodaj (tzv. metoda double opt-in).

Naše zpravodaje jsou zčásti koncipovány tak, aby obsahovaly personalizované obsahy a lépe tak odpovídaly Vašim zájmům. Personalizaci obsahů provádějí třetí poskytovatelé služeb, které jsme pověřili jejich vytvořením. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají pro tyto účely také osobní údaje, jako jsou např. jméno, e-mailová adresa, zákaznické ID, objednací údaje, historie objednávek a uložené nákupní košíky. Jako poskytovatele služeb pro tyto účely využíváme Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Straße 63, 80335 München a epoq internet services GmbH, Am Rüppurrer Schloß 1, 76199 Karlsruhe, kteří s námi mají uzavřenou smlouvu o smluvním zpracování údajů, abychom zajistili ochranu a bezpečnost Vašich osobních údajů.

Pokud od nás již nebudete chtít dostávat další zpravodaje, můžete nám kdykoliv poslat na e-mailovou adresu service.praha@vangraaf.com neformální informaci o tom, že si nepřejete zpravodaj dále odebírat, nebo můžete využít odhlašovací odkaz uvedený v každém zpravodaji.

Podmínky účasti na programu zákaznické karty VAN GRAAF Card a příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů najdete zde https://www.vangraaf.com/cz/service/vseobecne-podminky.

Na naší webové stránce používáme pro různé funkce takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem prohlížeči, jakmile navštívíte naši stránku. Mohou obsahovat nejrůznější informace a slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá a efektivní. Pokročilým používáním naší webové stránky vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

Naše webová stránka používá následující druhy cookies:

Cookies pro webovou analýzu: cookies využívají také nástroje webové analýzy používané na naší stránce. Tyto nástroje a možnosti opt-out jsou uvedeny níže pod bodem 4 („služby webové analýzy“).

Cookies pro online reklamu: navíc je na používání cookies založeno umístění online reklamy VAN GRAAF na webových stránkách třetích poskytovatelů služeb. S jakými poskytovateli v této souvislosti spolupracujeme a jaké cookies používají, zjistíte níže v sekci „Online reklama“.

Na těchto webových stránkách se používají konkrétně následující cookies:

_ga

Poskytovatel: Google Analytics
Účel: Registruje jednoznačné ID, které se používá k vygenerování statistických údajů o tom, jak návštěvník webovou stránku používá.
Doba uložení: 2 roky

_gat_cc4580dff1c174a2fdc9b9b1e5ba757e

Poskytovatel: Google Analytics
Doba uložení: 24 hodin

_gat_eightselectPSP

Poskytovatel: Google Analytics
Doba uložení: 1 minuta

_gid

Poskytovatel: Google Analytics
Účel: Tento cookie se používá pro rozlišování mezi uživateli.
Doba uložení: 24 hodin

cto_lwid

Poskytovatel: Google
Účel: Cookie pro reklamní účely.
Doba uložení: 1 rok

Ukládání cookies na Vašem pevném disku můžete zakázat pomocí odpovídajícího nastavení Vašeho internetového prohlížeče například tím, že obecně deaktivujete automatické používání cookies.

Ukládání cookies můžete částečně zamezit také nastavením tzv. opt-out cookies (k tomu viz bod 6 a 7 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů). Jedná se přitom o cookies, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení a zabraňují tomu, aby byly údaje prostřednictvím dotčených nástrojů shromažďovány a ukládány. Upozorňujeme na to, že opt-out cookies jsou vždy vázány na použité koncové zařízení a prohlížeč. Jestliže používáte více koncových zařízení/prohlížečů, musíte tak volbu opt-out provést na každém jednotlivém zařízení/prohlížeči. Jestliže ve Vašem prohlížeči vymažete všechny cookies, vymažou se tím i opt-out cookies, takže může být zapotřebí provést opt-out znovu.

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme „Google Analytics“, službu webové analýzy společnosti Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá cookies, aby umožnila analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím souboru cookie o používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a zde se ukládají. My používáme Google Analytics s aktivovanou IP anonymizací, proto společnost Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie a v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Společnost Google použije tyto informace k tomu, aby vyhodnotila Vaše používání naší webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a k tomu, aby nám poskytla další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu.

Ukládání cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Kromě toho můžete zakázat společnosti Google, aby zaznamenávala údaje vytvořené prostřednictvím souboru cookie a vztahující se k užívání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) , jakož i to, aby tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Bližší informace společnosti Google o ochraně údajů najdete na http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Pro účast na našich soutěžích, jakož i k jejich realizaci a případnému pozdějšímu informování o výhře od Vás potřebujeme následující údaje:

 • oslovení
 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa (ulice, číslo domu, obec, PSČ)
 • telefonní číslo

Osobní údaje účastníků používáme k realizaci soutěže a pro určení výherců a jejich informování e-mailem. Adresní údaje se navíc použijí k odeslání výhry.

Účastí na příslušné soutěži souhlasíte s poskytnutím osobních údajů uvedených v rámci soutěže koncernovému podniku Peek & Cloppenburg KG, Hamburg za účelem realizace soutěže. Dalším třetím osobám Vaše osobní údaje zásadně neposkytujeme, ledaže by jejich poskytnutí bylo nutné pro zaslání výhry.

Kromě příjemců, které jsme již uvedli v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (viz body 2, 3, 4, 6, 7), předáváme Vaše osobní údaje dalšímu poskytovateli, který pro nás provádí určité služby (např. sestavení zpravodaje, realizace soutěže) a v této souvislosti jsme ho pověřili zpracováním Vašich údajů. Tímto poskytovatelem služeb je

PLUSPOL interactive GbR
Floßplatz 404107 Leipzig

Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup u společnosti VAN GRAAF GmbH & Co. KG.

8.1 Provedení Vaší bezhotovostní platby

Pokud jste se rozhodli pro úhradu platební kartou, chtěli bychom Vás tímto informovat o zpracování Vašich údajů v souvislosti s realizací bezhotovostní platební operace.

Pro realizaci úhrad platební kartou spolupracujeme se společností SIX Payment Service S.A. (dále jen „SIX“) jako poskytovatelem služeb. Tento poskytovatel služeb je institucí elektronických peněz ve smyslu zákona o dohledu nad platebními službami (ZAG). Poskytuje nám bezpečné terminály pro bezhotovostní platební styk a provádí pro nás na vlastní odpovědnost celý bezhotovostní platební styk prostřednictvím platebních karet.

SIX přitom odpovídá za celou technickou realizaci včetně komunikace mezi platebním terminálem a Vaší bankou, která vydala platební kartu. SIX přitom zajistí přesměrování a vyúčtování platby kartou s Vaší bankou, resp. příslušnou karetní společností.

Při realizaci Vašich bezhotovostních úhrad na našich pokladnách neseme odpovědnost za ochranu osobních údajů společně s naším poskytovatelem platebních služeb SIX. SIX ovšem provádí veškeré úkony, které následují po platební operaci. Na zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím poskytovatele služeb SIX nemáme jakýkoliv vliv. Informace společnosti SIX o ochraně osobních údajů najdete na: www.six-payment.com.

Aby společnost SIX mohla Vaši platbu realizovat, poskytujeme jí k tomu potřebné údaje. Níže Vás budeme informovat o osobních údajích, které v souvislosti s Vaší bezhotovostní úhradou v našich obchodech zpracováváme.

8.2 Společní správci údajů

Za získávání údajů na pokladnách při placení kartou odpovídá:

VAN GRAAF k.s.,
Zastoupená jednateli Ludgerem Wonnemannem, Felixem Schröderem a Verenou Czaja
Ve Svahu 482/5,
14700 Praha
service.praha@vangraaf.com

Za další realizaci platby kartou odpovídá:

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10 Rue Gabriel Lippmann, 5365 Schuttrange, Luxenburg
E-mail: kundenservice-de@six-payment-services.com
E-mail pověřence pro ochranu osobních údajů: dataprotection.europe@six-payment-services.com
Webová stránka: www.six-payment-services.com

8.3 Jaké údaje při bezhotovostní platbě zpracováváme?

Pokud provedete na našich pokladnách v obchodě bezhotovostní úhradu kartou, získáváme pomocí čtečky karet následující údaje o Vaší osobě: číslo kreditní karty nebo IBAN (číslo účtu), BIC (směrový kód banky), datum ukončení platnosti karty, pořadové číslo karty, částka k úhradě, datum, čas, identifikátor čtečky karet (místo, podnik, pobočka) a Váš podpis nebo PIN.

U každé bezhotovostní platební operace kartou obdržíme od obchodníka doklad v papírové podobě. Tento doklad se archivuje v zákonných lhůtách a poté je skartován.

Pro účely provedení platby předáváme tyto údaje společnosti SIX. SIX provede platební transakci s Vaší bankou nebo společností, od níž jste platební kartu obdrželi.

8.4 Odkud údaje získáváme?

Většina výše uvedených údajů je uložena na Vaší kartě. Tyto údaje získáme přečtením karty na čtečce. PIN a podpis získáme od Vás. V případě zpětných plateb kreditní kartou získáme případně údaje od Vaší karetní společnosti.

8.5 Jste povinni nám údaje poskytovat?

Úhrada kartou je dobrovolná. Pokud se pro ni rozhodnete, jsme povinni výše uvedené údaje o Vaší osobě získat a předat společnosti SIX, resp. Vaší bance nebo karetní společnosti. Bez těchto údajů není bezhotovostní platba kartou možná.

8.6 Za jakým účelem a na jakém právním základě to děláme?

Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • realizace plateb,
 • kontrola pokladen,
 • ke splnění zákonných povinností, jako je např. uchovávání dokladů, bezpečný přenos Vašich dat příslušné bance, boj proti praní špinavých peněz a trestní stíhání.

Zpracování údajů za účelem realizace plateb slouží k provedení kupní smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a jsme k němu oprávněni na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Zpracování údajů ke kontrole pokladen, vymáhání pohledávek, resp. sledování zpětných plateb kreditními kartami, prevenci zneužití karet a omezení našeho rizika platebních výpadků slouží našemu oprávněnému zájmu a je povolené podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jestliže je zpracování údajů nutné pro splnění zákonných povinností, děje se tak v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

8.7 Kdo je příjemcem Vašich platebních údajů?

Vaše výše uvedené údaje u nás interně obdrží následující oddělení: personál na pokladně (pouze při platební operaci), účtárna, controlling.

Vaše výše uvedené údaje předáváme pro účely realizace plateb společnosti SIX. SIX předává tyto údaje Vaší příslušné bance, resp. karetní společnosti. Může se stát, že v rámci realizace platby budou Vaše údaje předány dalším zúčastněným poskytovatelům služeb. Podrobnosti si prosím přečtěte v informacích společnosti SIX o ochraně osobních údajů na: www.six-payment-services.com

8.8 Poskytnutí údajů mimo EU

Pokud platíte kreditní kartou, může se stát, že karetní společnost má sídlo mimo EU. V tomto případě může dojít k poskytnutí Vašich údajů mimo EU. Podrobnosti si prosím přečtěte v informacích společnosti SIX o ochraně osobních údajů na: www.six-payment-services.com

8.9 Vyjádření souhlasu

Pokud si v rámci platební operace na pokladně vyžádáme Váš souhlas, platí následující:

Údaje poskytnuté v rámci Vašeho souhlasu používáme výhradně k účelu, který je uveden v souhlasu. Bez Vašeho souhlasu se uvedené zpracování dat nemůže uskutečnit. Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu je oprávněné na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Jednou udělený souhlas můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat jak vůči nám, tak vůči společnosti SIX, a to e-mailem nebo prostřednictvím našeho online kontaktního formuláře či na jedné z našich poboček. Po takovémto odvolání neprodleně vymažeme z našeho systému všechny Vaše související údaje, pokud jste výslovně nevyjádřili souhlas s dalším používáním těchto údajů nebo pokud si nevyhradíme další používání údajů, jež je zákonem povolené a o kterém Vás budeme předem informovat.

Vámi udělený souhlas budeme archivovat elektronicky pro účely doložitelnosti. Udělený souhlas si můžete kdykoliv prohlédnout.

Pro osobní údaje zpracované společností VAN GRAAF platí následující zásady pro dobu uchovávání:

Automaticky získávaná protokolová data (bod 1.) se vymazávají po splnění účelu jejich získání, nejpozději však tři měsíce po jejich získání.

Údaje, které jsme shromáždili za ostatními účely uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, uložíme pouze tehdy, je-li to nutné pro příslušný účel zpracování. Delší doba uložení je možná v případě, že jste k tomu udělili souhlas nebo v případě, že pro nás platí určité zákonné lhůty pro uchovávání údajů. Takovéto povinnosti týkající se doby uložení údajů vyplývají například z daňového práva (10 let mj. pro účetní doklady od konce kalendářního roku, v němž doklad vznikl) a z obchodního práva (6 let od konce kalendářního roku, ve kterém příslušný dokument vznikl, mj. pro obchodní dopisy). Kromě toho uchováváme Vaše údaje případně tak dlouho, dokud trvají nároky z našeho smluvního vztahu s Vámi, které nejsou promlčené (zpravidla 3 roky od konce kalendářního roku, v němž nárok vznikl).

Osobní údaje ze soutěže (bod 5) se vymazávají po provedení soutěže, nejdříve však po 30 dnech.

Na naší pokladně se Vaše údaje o bezhotovostní platbě ukládají 24 měsíců. Doklad od obchodníka včetně dokladu v papírové podobě zlikvidujeme po uplynutí tří měsíců od vystavení. Z našich ostatních systémů (např. zbožní hospodářství) vymažeme Vaše údaje nejpozději s uplynutím zákonné lhůty pro uchovávání údajů (§ 147 odst. 3 AO [daňový řád]), tzn. po uplynutí 10 let počínaje datem nákupu. Jakmile tato doba pro uchovávání údajů uplyne, údaje neprodleně vymažeme, aniž byste nás k tomu museli vyzývat.

Pokud by výmazu osobních údajů bránily zákonné lhůty pro uchování údajů, bude zpracování až do doby vymazání omezeno pro všechny ostatní účely než ty, které slouží jejich uchování.

10.1 Přístup k osobním údajům

Kdykoliv od nás můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme. Máte právo na získání kopie Vašich údajů, které zpracováváme.

10.2 Právo na opravu, právo na výmaz

Máte právo požadovat opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají, nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Kromě toho máte právo požadovat po nás vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, pokud již nebudou nezbytné pro účel zpracování, když odvoláte Váš souhlas, na základě kterého se zpracování uskutečnilo, nebo jste vyjádřili nesouhlas se zpracováním a není dán jiný právní základ pro zpracování nebo když došlo ke zpracování neoprávněně.

Na Vaši žádost Vaše osobní údaje vymažeme, jestliže je nebudeme nutně potřebovat k plnění smlouvy nebo nejsme ze zákona povinni je uchovávat.

10.3 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat po nás omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud

 • popřete správnost osobních údajů, a to na dobu, jaká nám umožní prověřit správnost osobních údajů;
 • je zpracování nezákonné a vy odmítnete výmaz osobních údajů a namísto toho budete požadovat omezení použití osobních údajů;
 • nebudeme již osobní údaje pro účely zpracování potřebovat, Vy je však budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud ještě není ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad oprávněnými důvody na Vaší straně.

10.4 Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom Vám v tom mohli bránit, a to v případě, že

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR nebo
 • že se zpracování provádí automatizovaně.

Je-li to technicky proveditelné, máte přitom právo na to, abychom osobní údaje přímo předali jinému správci.

10.5 Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e) nebo f) GDPR. Údaje, jichž se námitka týká, pak již nebudeme zpracovávat, ledaže by existovaly závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo jestliže zpracování slouží určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

10.6 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje platné právo? V tom případě máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, především v zemi Vašeho místa pobytu nebo místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení práv. Kromě výkonu tohoto práva je možné uplatnit jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zastihnete na adrese service.praha@vangraaf.com.

Vyhrazujeme si právo na občasnou změnu obsahů tohoto prohlášení o ochraně údajů, abychom je přizpůsobili technickým změnám naší webové stránky nebo příslušným právním předpisům. Jakmile dojde ke změně informací o ochraně osobních údajů, poskytneme Vám jejich aktuální verzi na této stránce.