Stránka s pečetěmi kvality

Udržitelnost ve společnosti VAN GRAAF

Často je obtížné zjistit, zda byl oděv vyroben a přepravován obzvláště udržitelným způsobem. Udržet si přehled v džungli pečetí kvality a certifikátů souvisejících s udržitelností není vůbec snadné. Rádi Vám vysvětlíme nejdůležitější pečetě kvality a označení výrobků, jejich požadavky a zaměření, protože tvoří základ pro hodnocení a označování našich výrobků.

BETTER COTTON INITIATIVE

Za iniciativou Better Cotton Initiative stojí organizace na ochranu životního prostředí a lidských práv a společnosti z textilního průmyslu. Cílem neziskové organizace BCI je zlepšit životní prostředí a pracovní podmínky při pěstování bavlny. Za tímto účelem školí zemědělce s ohledem na to, jak omezit používání škodlivých chemikálií, jak efektivně používat vodu, jak respektovat přírodní životní prostory a jak dodržovat dobré životní podmínky a práva pracovníků.

Začít objevovat
COTTON MADE IN AFRICA

Cotton made in Africa (CmiA) je iniciativa nadace Aid by Trade Foundation (AbTF) a mezinárodně uznávaný standard pro udržitelnou bavlnu z Afriky. Prostřednictvím nezávislého ověřování je pěstování a vyzrňování bavlny kontrolováno s ohledem na ekonomická, sociální a ekologická kritéria a drobní pěstitelé musí pravidelně prokazovat udržitelná zlepšení svých pracovních postupů. Cílem je trvale zlepšit pracovní a životní podmínky afrických pěstitelů bavlny a chránit životní prostředí.

Začít objevovat
EUROPEAN FLAX

Výrobky s certifikátem EUROPEAN FLAX® zaručují sledovatelnost prvotřídních lněných vláken vypěstovaných v Evropě. Jedná se o přírodní a udržitelná vlákna vypěstovaná bez umělého zavlažování a bez GMO (geneticky modifikovaných organismů).

Začít objevovat
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

Global Organic Textile Standard (GOTS) je celosvětově považován za přední normu pro zpracovávání textilií z biologicky vyráběných přírodních vláken. GOTS pokrývá celý výrobní řetězec na velmi vysoké úrovni – od sklizně surovin a ekologicky a sociálně odpovědné výroby až po distribuci textilu s certifikátem GOTS. Výrobek s pečetí GOTS musí obsahovat alespoň 70 % certifikovaných biovláken. Druhy: Made with Organic Materials: Alespoň 70–94 % biobavlny, Organic: Alespoň 95 % biobavlny

Začít objevovat
GRÜNER KNOPF

Grüner Knopf je německá státní pečeť s celkem 46 náročnými standardy na ochranu lidí a životního prostředí. Patří mezi ně zákaz dětské a nucené práce, používání chemických látek, limity pro odpadní vody a vyplácení minimálních mezd. Dodržování těchto kritérií zajišťují nezávislé kontrolní orgány.

Začít objevovat
GLOBAL RECYCLE STANDARD

Cílem standardu Global Recycle Standard (GRS) je zvýšit podíl recyklovaných materiálů ve výrobku. Tento standard umožňuje společnostem zaznamenávat přesné množství recyklovaného materiálu ve výrobku a sledovat ho v celém výrobním řetězci. GRS zahrnuje také požadavky na přísady používané ve výrobcích GRS a pokyny pro environmentální management a sociální odpovědnost firem. GRS se zaměřuje na evidenci podílu recyklovaných materiálů.

Začít objevovat
GOOD CASHMERE STANDARD

Nezávislý standard Good Cashmere Standard definuje nové měřítko pro výrobu udržitelného kašmíru. Jeho cílem je zlepšit životní podmínky kašmírových koz, udržitelně zajistit život a zdroj příjmů chovatelů kašmírových koz a jejich rodin a chránit životní prostředí.

Začít objevovat
LEATHER WORKING GROUP

Cílem členské iniciativy Leather Working Group (LWG) je zvýšit transparentnost zpracování kůže a trvale zlepšit podmínky v koželužnách a u zprostředkovatelů. Například by se již neměly používat potenciálně škodlivé látky a měla by se snížit spotřeba vody a energie. Kromě toho tato iniciativa pravidelně kontroluje bezpečnost práce. Za tímto účelem spolupracuje s aktéry z průmyslu, obchodu, nevládních organizací a vědeckých institutů. Více než 10 % celosvětové produkce kůže již splňuje požadavky iniciativy Leather Working Group.

Začít objevovat
OEKO-TEX MADE IN GREEN

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® je sledovatelná značka pro všechny druhy textilií (např. oděvy a bytový textil) a kožených výrobků všech přípravných fází (např. oděvy, kožené výrobky a polotovary z kůže) včetně použitých doplňkových materiálů. Označení MADE IN GREEN je důkazem toho, že byl výrobek testován na přítomnost škodlivých látek. K tomu slouží certifikace dle normy STANDARD 100 nebo LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Zaručuje také, že byl textilní či kožený produkt vyroben udržitelnými postupy za sociálně přijatelných pracovních podmínek. Toho je dosaženo certifikací dle STeP by OEKO-TEX®. Pomocí jedinečného ID výrobku uvedeného na štítku lze zpětně vysledovat, ve kterých zemích a výrobních závodech byl označený výrobek vyroben.

Začít objevovat
RESPONSIBLE WOOL STANDARD

Responsible Wool Standard je předním standardem v oblasti ochrany zvířat a pastvin a zaručuje odpovědný chov ovcí a obhospodařování půdy. Cílem certifikátu je také přispět k transparentnosti a sledovatelnosti dodavatelských řetězců.

Začít objevovat
SUSTAINABLE TEXTILE PRODUCTION (STEP) BY OEKO-TEX

STeP by OEKO-TEX® je nezávislý certifikační systém pro značky, obchodní společnosti a výrobce z textilního a kožedělného průmyslu. Certifikace je vhodná pro výrobní podniky ve všech fázích zpracování, které chtějí věrohodně a transparentně informovat okolní svět o svých environmentálních opatřeních. Certifikována může být jakákoli textilní společnost, například výrobci vláken, přádelny, tkalcovny, vyšívárny, pletárny, dokončovací podniky, návrháři konfekcí, výrobci doplňků, výrobci pěnových hmot a matrací a textilní logistická centra. V kožedělném průmyslu jsou certifikovány všechny procesy od vodní dílny přes činění až po konečnou úpravu.

Začít objevovat

Označení udržitelných výrobků

Kromě mnoha pečetí kvality existují na trhu také označení výrobků, která zaručují udržitelnost a transparentnost. Certifikují pěstování šetřící zdroje, sociálně spravedlivé pracovní podmínky nebo výrobu bez škodlivých látek. Udržitelnost výrobku může být dána také použitím určitých surovin. Patří sem suroviny, které by měly být zpracovány alespoň v části svrchního materiálu. Splnění těchto kritérií udržitelnosti poznáte podle následujících označení výrobků:

 • Biobavlna (Organic Cotton)
 • European Linen
 • Birla Spunshades
 • LENZING ECOVERO
 • LENZING TENCEL
 • LENZING VISCOSE
 • LENZING Lyocell
 • všechny recyklované materiály
 • Snížení CO2
 • Vyrobeno se sníženou spotřebou vody
 • Vyrobeno z bezchromově činěné kůže
 • Vyrobeno ze dřeva, papíru, gumy nebo korku s certifikací FSC