Stavět na hodnotách.
Převzít odpovědnost.

Společnost VAN GRAAF, tradiční rodinná firma s globální působností, si uvědomuje význam etického jednání. Známe naši úlohu ve společnosti a jsme si vědomi odpovědnosti, kterou vůči ní máme. Chceme dostát této své povinnosti – každý den a ve všech rozhodnutích, která činíme.

S úctou zajistit dobrou spolupráci a soužití.

Na našich pevných hodnotových základech jsme vytvořili kodex chování, který je závazným dokumentem pro jednání všech zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti VAN GRAAF. Jsme přesvědčeni, že tyto zásady jsou již dlouho zakotveny v naší firemní DNA a jsou patrné v našich každodenních interakcích.

Kodex chování nám pomáhá při řešení morálních a etických otázek a podporuje nás ve správném jednání v zájmu firmy a společnosti jako takové – dnes i v budoucnu.

Více informací
Spravedlivější a férovější podnikání.

Klademe důraz na to, aby se všechny naše činnosti vyznačovaly poctivostí, transparentností, spolehlivostí a spravedlností. Totéž očekáváme i od našich dodavatelů a obchodních partnerů. Proto je zavazujeme k dodržování našeho Kodexu chování ve všech oblastech a obchodních vztazích.

Kodex chování VAN GRAAF je vyjádřením naší vize udržitelnosti a poctivého řízení společnosti. Zavazujeme se jím k převzetí společenské a etické odpovědnosti a jejímu naplnění.

Více informací
11 zásad pro lepší svět

Globální dodavatelské řetězce jsou dnes nesmírně složité a pracovní podmínky lidí ve výrobních závodech mimo Evropu nejsou srovnatelné s těmi našimi. Za tyto lidi přebíráme sociální odpovědnost. K iniciativě amfori BSCI jsme se připojili v roce 2012. Splňuje naše vlastní etické požadavky a zajišťuje místní sociální standardy u našich výrobců. Za tímto účelem formulovala iniciativa amfori BSCI vlastní etický kodex, který je tvořen 11 sociálními zásadami. Naši výrobci se zavazují k dodržování tohoto kodexu a jsou pravidelně a nezávisle kontrolováni – od spravedlivého odměňování až po zákaz dětské práce.

11 zásad zní:

 • Právo na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání
 • Žádná diskriminace
 • Spravedlivé odměňování
 • Férová pracovní doba
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Žádná dětská práce
 • Zvláštní ochrana mladých zaměstnanců a zaměstnankyň
 • Žádné nejisté zaměstnání
 • Žádné nucené práce
 • Ochrana životního prostředí
 • Etické obchodní chování

Pozadí 11 zásad je vysvětleno zde.

Strategie

Každý záměr potřebuje strategii – zejména pokud jde o udržitelnost.

Zjistěte více
Produkty

Kvalitní móda a moderní životní styl jsou naší velkou vášní.

Zjistěte více
Životní prostředí

Všichni jsme součástí přírody a jsme ovlivňováni klimatem naší planety.

Zjistěte více