Wasz potencjał – nasz program szkoleniowy

Rozwój kadry kierowniczej w VAN GRAAF

Naszym celem jest inwestowanie w pracowników z potencjałem. Stawiamy im wysokie wymagania, ale jednocześnie oferujemy im doskonałe warunki rozwoju. Płaskie hierarchie, przejrzyste struktury oraz szybki proces podejmowania decyzji stwarzają korzystne warunki do wykazania własnej inicjatywy i szybkiego awansu na odpowiedzialne stanowiska. Adeptom towarzyszy przy tym kadra kierownicza, mentorzy i Dział Personalny.
W dalszym rozwoju osobistym i merytorycznym ważną rolę odgrywają najwyższej jakości szkolenia i programy podnoszące kwalifikacje.
Nasz Leadership Training wspiera świadomy rozwój kompetencji kierowniczych. Początkujący i doświadczeni członkowie kadry kierowniczej otrzymują instrumenty kierownicze, doskonalą swoje soft skills oraz korzystają z doświadczenia naszych najwyższej klasy trenerów i innych uczestników seminarium, a także czerpią inspiracje poznając inne punkty widzenia.
Szkolenia wyposażają też naszą kadrę kierowniczą Działu Sprzedaży w odpowiednią wiedzę z zakresu obsługi klienta, towaroznawstawa i nowych trendów w modzie.

Językiem naszego przedsiębiorstwa jest niemiecki, dlatego komunikacja wewnętrzna i nasze systemy elektroniczne funkcjonują w tym języku. W związku z tym pracownicy powinni przynajmniej rozumieć język niemiecki, a w idealnym układzie posługiwać się nim swobodnie. W tym celu oferujemy kursy języka niemieckiego. Osoby, które nie posługują się jeszcze niemieckim na wystarczającym poziomie, mogą się porozumiewać z kolegami w centrali przedsiębiorstwa i w innych krajach także w języku angielskim.