Karta Klienta VAN GRAAF Card

Ogólne warunki korzystania z bezpłatnej karty

POSTANOWIENIA OGÓLNE / WYŁĄCZNOŚĆ

VAN GRAAF Card jest bezpłatną kartą firmy VAN GRAAF GmbH Sp. k., ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław, Polska, adres e-mail: cardservice-pl@vangraaf.com (zwaną dalej „VAN GRAAF“) i jest wydawana jedynie osobom pełnoletnim. Po otrzymaniu przez VAN GRAAF wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, Klient (zwany dalej „Posiadacz karty“) zostaje uczestnikiem programu lojalnościowego VAN GRAAF.

VAN GRAAF Card jest własnością VAN GRAAF i nie może być przeniesiona na inne osoby. Może z niej korzystać tylko Posiadacz karty, wyłącznie w sklepach VAN GRAAF na terenie Polski.

PROGRAM VAN GRAAF CARD

VAN GRAAF zastrzega sobie prawo do anulowania lub ograniczenia świadczeń w ramach programu lojalnościowego, a także rozszerzenia poszczególnych świadczeń lub tez wprowadzenia nowych. VAN GRAAF zastrzega sobie również prawo do całkowitego zaprzestania prowadzenia programu lojalnościowego z odpowiednim okresem wypowiedzenia, a z ważnych powodów także bez takiego okresu. Stale aktualizowany katalog świadczeń, z którego mogą korzystać Posiadacze karty VAN GRAAF, znajduje się pod adresem www.vangraaf.com.

ZMIANY

W celu zapewnienia Państwu nieprzerwanego dostępu do świadczeń oferowanych w ramach programu lojalnościowego, prosimy o przesyłanie informacji o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu e-mail Posiadacza karty VAN GRAAF pod adres e-mail cardservice-pl@vangraaf.com.

POLITYKA PRYWATNOŚCI  W PROGRAMIE KARTY KLIENTA VAN GRAAF

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Wynika to ze zrozumienia przez VAN GRAAF wagi wiarygodności oraz stosowania zasad fair-play w relacjach z Klientami. W dalszej części będziemy informować Państwa jak, zgodnie z przepisami rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów, takie jak imię, nazwisko i adres.

Podane przez Państwa dane osobowe zostaną zebrane przez VAN GRAAF GmbH Sp. k., ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław, Polska, (zwane dalej VAN GRAAF, "my") w celu realizacji postanowień programu Karty Klienta VAN GRAAF na podstawie opisanych warunków uczestnictwa. Obowiązkowe informacje oznaczone "*" są wymagane w celu wydania Karty Klienta VAN GRAAF i umożliwienia Państwu korzystania z Karty zgodnie z warunkami uczestnictwa w programie. Bez podania tych obowiązkowych informacji nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa wniosku o wydanie Karty.

Wysyłkę pocztową dokumentów związanych z programem Karty Klienta VAN GRAAF i treści reklamowych zleciliśmy firmie Borek media GmbH (Osterwieck, Niemcy), która przetwarza dane osobowe naszych Klientów na potrzeby i w zakresie realizacji powierzonych zadań, zgodnie z naszymi wytycznymi.

Państwa dane osobowe, a także dane dotyczące dokonanych przez Państwa zakupów przy użyciu Karty Klienta VAN GRAAF w salonie stacjonarnym i podczas korzystania ze sklepu internetowego zbieramy i przetwarzamy, aby lepiej dopasować naszą ofertę do Państwa oczekiwań i potrzeb. Odpowiednie działania i analizy są przeprowadzane przez dostawcę usług Ingenico Marketing Solutions GmbH (Hamburg, Niemcy), który działa na mocy zawartych umów i reprezentuje nasz interes w zakresie tworzenia ofert i treści reklamowych lepiej dopasowanych do konkretnych potrzeb naszych Klientów. Mogą Państwo w dowolnym momencie ograniczyć zakres przetwarzania Państwa danych. W tym celu prosimy o kontakt z cardservice-pl@vangraaf.com.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, użyjemy Państwa adresu e-mail i numeru telefonu, by przekazać poprzez e-mail i wiadomość (wyłącznie SMS/MMS, bez połączeń), informacje o produkcie, aktualnych promocjach, ofertach i wydarzeniach specjalnych, a także ankiety opinii.

Poprzez biuletyn Medienwerft GmbH (Hamburg, Niemcy), oraz dzięki technicznemu przetwarzaniu wysyłki e-mail i analizie wykorzystania biuletynu na podstawie nicków, firma Mapp GmbH (Monachium, Niemcy), na nasze zlecenie przetwarza stosowane dane. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę w tym zakresie przez kontakt z: cardservice-pl@vangraaf.com.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do powyższych celów (szczególnie, jeśli nie będą już Państwo uczestniczyć w programie Karty Klienta VAN GRAAF) i/lub jeśli odwołają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę na reklamę otrzymywaną poprzez e-mail, będziemy przechowywać Państwa adres e-mail i udzieloną zgodę przez maksymalnie trzy lata, w oparciu o nasz uzasadniony interes w dostarczeniu dowodu uprzednio udzielonej zgody w przypadku zaistnienia sytuacji spornych.

Oprócz wymienionych wyżej praw do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania i cofania udzielonej zgody, Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania informacji o przechowywanych na jego temat danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania, a także publikowania w celu spełnienia odpowiednich wymogów prawnych. Mają Państwo prawo ograniczyć zakres przetwarzania  danych osobowych, szczególnie w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych. Prosimy o kontakt z nami poprzez e-mail: cardservice-pl@vangraaf.com.

Powrót do góry