Karty Klienta VAN GRAAF Card

Polityka prywatności

Polityka prywatności w programie Karty Klienta VAN GRAAF

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Wynika to ze zrozumienia przez VAN GRAAF wagi wiarygodności oraz stosowania zasad fair-play w relacjach z Klientami. W dalszej części będziemy informować Państwa jak, zgodnie z przepisami rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów, takie jak imię, nazwisko i adres.

Podane przez Państwa dane osobowe zostaną zebrane przez VAN GRAAF GmbH Sp. k., ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław, Polska, (zwane dalej VAN GRAAF, "my") w celu realizacji postanowień programu Karty Klienta VAN GRAAF na podstawie opisanych warunków uczestnictwa. Obowiązkowe informacje oznaczone "*" są wymagane w celu wydania Karty Klienta VAN GRAAF i umożliwienia Państwu korzystania z Karty zgodnie z warunkami uczestnictwa w programie. Bez podania tych obowiązkowych informacji nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa wniosku o wydanie Karty.

W celu gromadzenia niezbędnych danych osobowych za pośrednictwem formularza internetowego korzystamy z usług VAN GRAAF GmbH, Mönckebergstraße 8, 20095 Hamburg (zwanego dalej "VAN GRAAF") w ramach przetwarzania złożonych zamówień, aby umożliwić Państwu uczestnictwo w programie Karty Klienta VAN GRAAF. Należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w kontekście rejestracji i korzystania z konta w sklepie internetowym, a także innego korzystania ze sklepu internetowego i wiąże się ściśle z postanowieniami polityki prywatności VAN GRAAF.

Wysyłkę pocztową dokumentów związanych z programem Karty Klienta VAN GRAAF i treści reklamowych zleciliśmy firmie Borek media GmbH (Osterwieck, Niemcy), która przetwarza dane osobowe naszych Klientów na potrzeby i w zakresie realizacji powierzonych zadań, zgodnie z naszymi wytycznymi.

Państwa dane osobowe, a także dane dotyczące dokonanych przez Państwa zakupów przy użyciu Karty Klienta VAN GRAAF w salonie stacjonarnym i podczas korzystania ze sklepu internetowego zbieramy i przetwarzamy, aby lepiej dopasować naszą ofertę do Państwa oczekiwań i potrzeb. Odpowiednie działania i analizy są przeprowadzane przez dostawcę usług Ingenico Marketing Solutions GmbH (Hamburg, Niemcy), który działa na mocy zawartych umów i reprezentuje nasz interes w zakresie tworzenia ofert i treści reklamowych lepiej dopasowanych do konkretnych potrzeb naszych Klientów. Mogą Państwo w dowolnym momencie ograniczyć zakres przetwarzania Państwa danych. W tym celu prosimy o kontakt z cardservice-pl@vangraaf.com.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, użyjemy Państwa adresu e-mail i numeru telefonu, by przekazać poprzez e-mail i wiadomość (wyłącznie SMS/MMS, bez połączeń), informacje o produkcie, aktualnych promocjach, ofertach i wydarzeniach specjalnych, a także ankiety opinii.

Poprzez biuletyn Medienwerft GmbH (Hamburg, Niemcy), oraz dzięki technicznemu przetwarzaniu wysyłki maili i analizie wykorzystania biuletynu na podstawie nicków, firma Mapp GmbH (Monachium, Niemcy), na nasze zlecenie przetwarza stosowane dane. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę w tym zakresie przez kontakt z: cardservice-pl@vangraaf.com.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do powyższych celów (szczególnie, jeśli nie będą już Państwo uczestniczyć w programie Karty Klienta VAN GRAAF) i/lub jeśli odwołają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę na reklamę otrzymywaną poprzez e-mail, będziemy przechowywać Państwa adres e-mail i udzieloną zgodę przez maksymalnie trzy lata, w oparciu o nasz uzasadniony interes w dostarczeniu dowodu uprzednio udzielonej zgody w przypadku zaistnienia sytuacji spornych.

Niezależnie od udzielonej zgody, w oparciu o nasz uzasadniony interes marketingowy, będziemy wysyłać Państwu spersonalizowane oferty i inne informacje o których mowa powyżej, pocztą tradycyjną. W każdej chwili mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec tego rodzaju wysyłki poprzez kontakt z serwisem: cardservice-pl@vangraaf.com.

Oprócz wymienionych wyżej praw do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania i cofania udzielonej zgody, Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania informacji o przechowywanych na jego temat danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania, a także publikowania w celu spełnienia odpowiednich wymogów prawnych. Mają Państwo prawo ograniczyć zakres przetwarzania  danych osobowych, szczególnie w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych. Prosimy o kontakt z nami poprzez e-mail: cardservice-pl@vangraaf.com.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego VAN GRAAF można znaleźć w zapisach szczegółowych Polityki prywatności VAN GRAAF

Powrót do góry