Ön megmutatja az egyéniségét – mi pedig teljes figyelmünket Önre irányítjuk.

A párbeszéd egyben lehetőség is – a VAN GRAAF rendszeres teljesítményértékelő beszélgetései

A VAN GRAAF-nál folytatott együttműködésünk alapját a nyílt és őszinte párbeszéd jelenti. A rendszeres véleménycsere és a mindennapokban adott visszajelzések mellett az évenkénti teljesítményértékelő beszélgetések keretében tudatosan időt fordítunk a munkatársaink és vezetőink közötti intenzív párbeszédre. A beszélgetés keretében folytatott párbeszéd célja, hogy tudatosan lehetőséget teremtsen az elismerésre és a kölcsönös visszajelzésekre, továbbá munkatársaink visszajelzést is kapnak szakmai és személyes kompetenciáikról. A teljesítményértékelés mellett a beszélgetés további célja a munkatársak potenciáljainak a meghatározott VAN GRAAF kompetenciák alapján történő értékelése:

Az éves teljesítményértékelő beszélgetés ezért mindkét fél számára hasznos lehetőséget teremt arra, hogy kölcsönösen tanuljon egymástól, kifejezhesse kéréseit és bemutathassa a kilátásokat.

A szakmai kompetencia azt jelenti, hogy képesek vagyunk a szakmára vonatkozó és a szakmákon átívelő tudást összekapcsolni, elmélyíteni, kritikusan megvizsgálni és a gyakorlatban alkalmazni. Tisztán szakmai képességekről és ismeretekről van szó, amelyeket általában szakképzés keretében szerzünk meg és továbbképzéseken bővíthetünk.ng erweitert werden.

 • Szaktudás
 • Rendszerek/informatika
 • Szervezet/folyamatok

Az elemzési és stratégiai kompetencia a bonyolult helyzetek gyors átlátásának, az okok felismerésének és a lehetséges következmények megfelelő megítélésének képessége. Az elemzési és stratégiai kompetenciával rendelkező munkatárs minden fontos információt megkeres, felhasznál és módszeresen feldolgoz, megfelelően súlyoz és kiegyensúlyozottan ítél. Végiggondolja a tettei, valamint azok elmulasztásának lehetséges következményeit is.n wird.

 • Felfogóképesség
 • Átfogó gondolkodás
 • Elemzőképesség
 • Stratégiai kompetencia

A szociális kompetencia azt jelenti, hogy készek és képesek vagyunk közeledni az emberekhez, kapcsolatokat teremteni és másokkal együttműködni közös feladatok megoldása során. Ez csak akkor sikerül, ha meghallgatjuk és komolyan vesszük mások véleményét. A szociális kompetenciával rendelkezők képesek az önkritikára és az építő kritika kifejezésére. A szociális kompetencia abban is megmutatkozik, hogy tisztességesen viselkedünk konfliktushelyzetben is.onflikten.

 • Megbízhatóság és bizalom
 • Kapcsolatteremtési képesség
 • Kommunikatív készség
 • Csapatszellem
 • Beleérző képesség

A nagymértékben vevő- és piacorientált munkatárs tudatában van annak, hogy minden vállalati siker végső soron a vevő döntésétől függ. Ezért folyamatosan tájékozódik a meglévő és a potenciális vevőkről, kívánságaikról, igényeikről és szokásaikról. Kiváló minőséget és szolgáltatást kínál a vevőknek és a lehető legkellemesebb kapcsolatot teremt a VAN GRAAF és a vevő között. A piaci orientációhoz a versenytársak gondos és rendszeres megfigyelése, a piaci változások figyelemmel kísérése és az új trendek korai felismerése is hozzátartozik.

 • Vevőorientáció
 • Piacorientáció

Eredményközpontúság alatt azt értjük, hogy készek és képesek vagyunk a gondolkodásunkat és a cselekvésünket hosszú távú céloknak szentelni, és ezeket a célokat előtérbe helyezni. Az eredményközpontú munkatárs ötletei megvalósítása során tekintetbe veszi, hogy mi a kivitelezhető az adott körülmények között, és ennek megfelelően állítja fel a fontossági sorrendet. Ha szoros az időkeret, akkor is tartja magát a terveihez, és nem hagyja, hogy az akadályok eltérítsék a céljától.

 • Kezdeményezőkészség
 • Kitartás és terhelhetőség
 • Teljesítményorientált személyiség
 • Döntőképesség
 • Vállalkozó szellem

A változtatásra képes munkatárs szemében az újítások esélyt jelentenek a továbbfejlődésre. Változási folyamatokat indít el, irányít és alakít. Ennek feltétele, hogy képes legyen az aktuális helyzetet kritikusan elemezni és a megszokott dolgokat más szemszögből látni. Aki változások motorjaként lép fel, annak számítania kell az ellenállásra és bátran le kell küzdenie azt. A változtatásra képes emberek többek között kíváncsiságukról és az új és szokatlan megoldások iránti nyitottságukról ismerszenek meg.

 • Tanulékonyság
 • Innovációs képesség
 • Fegyelmezett kockázatvállalás
 • Mások megragadásának képessége

A vezetői képesség azt jelenti, hogy megosztjuk másokkal a vízióinkat és az orientációinkat, megnyerjük őket a vállalat céljai számára és lelkesítjük őket napi munkájuk során. Ennek feltétele a meggyőző fellépés és a példamutató viselkedés. A vezetési képességhez ezen kívül az is hozzátartozik, hogy készek és képesek vagyunk a feladatokat és a felelősséget másokra bízni. A sikeres vezető erős csapatot tud építeni, amelynek minden munkatárs teljes értékű tagja. Mindig odafigyel arra, hogy követeljen a munkatársaktól, ugyanakkor támogassa őket. Végül az is a vezetési képesség része, hogy a lehetőségek mérlegelését követően akarunk és képesek vagyunk döntéseket hozni és ezeket meg is valósítani.

 • Meggyőzőképesség és érvényesülési képesség
 • A delegálás képessége
 • Munkatársak motiválásának képessége
 • A potenciál felismerésének és fejlesztésének képessége

A VAN GRAAF a divat, a márkák és az életstílus világát jelképezi. A vállalat a minőség mellett áll ki. Munkatársunk a vállalati filozófia követeként lelkesedik a divat iránt, stílusérzékről és jó ízlésről tesz tanúbizonyságot. Megjelenése stílusos, ápolt és divatos.