Hilfe&Service

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung?
Kostenlose Hotline 0800-8020809 (Mo-Fr 08:00-20:00, Sa 08:00-16:00 Uhr)
Per FAX 0800-3444777
Per E-Mail service@vangraaf.com

Všeobecné podmínky

Karta VAN GRAAF je bezplatnou zákaznickou kartou společnosti VAN GRAAF k.s., se sídlem Ve Svahu 482/5, 14700 Praha 4 – Podolí, Česká republika, IČ: 27950638, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, č. vložky 58478 (dále jen VAN GRAAF), která se vydává pouze osobám starším 18 let. Zákazníci mohou kartu VAN GRAAF použít v online podobě a/nebo v podobě plastové karty po vyplnění přihlášky, a to zejména:

a) v obchodním domě VAN GRAAF
b) online na internetových stránkách VAN GRAAF na adrese vangraaf.com/cz
c) online prostrednictvím VAN GRAAF app

Po převzetí karty VAN GRAAF v elektronické nebo plastové podobě se zákazník (dále jen “držitel karty”) účastní programu zákaznických karet VAN GRAAF.

Karta VAN GRAAF je ve vlastnictví VAN GRAAF a je nepřenosná. Může ji používat pouze držitel karty a to výlučně v obchodním domě VAN GRAAF v České republice a po uvedení do provozu i v internetovém obchodě společnosti VAN GRAAF GmbH, Mönckebergstraße 8, 20095 Hamburg, který je přičleněn k VAN GRAAF.

Držitel karty je bezodkladně povinen nahlásit ztrátu nebo krádež karty VAN GRAAF na adrese cardservice-cz@vangraaf.com.


Program Karty VAN GRAAF

VAN GRAAF si vyhrazuje právo pravidla programu karet VAN GRAAF kdykoli měnit a upravovat, a to včetně práva na omezení nebo úplné ukončení jednotlivých služeb v rámci programu zákaznických karet nebo rozšíření jednotlivých služeb a jejich zařazení do programu zákaznických karet. VAN GRAAF si rovněž vyhrazuje právo program karet VAN GRAAF zcela ukončit při dodržení určité časové lhůty nebo v případě oprávněného důvodu i bez takové lhůty.

Stále aktuální katalog služeb, které mohou držitelé karty VAN GRAAF využívat, je k dispozici na www.vangraaf.com.


Změny

Změny jména, adresy nebo e-mailové adresy držitele karty musí být sděleny VAN GRAAF písemně dopisem VAN GRAAF nebo e-mailem na cardservice-cz@vangraaf.com tak, aby mohly být služby v rámci programu zákaznické karty i nadále poskytovány.


Ochrana údajů

VAN GRAAF a v zastoupení VAN GRAAF její spřízněné společnosti se sídlem v Evropské unii a partneři provádějící zpracování jednotlivých služeb v rámci programu zákaznických karet shromažďují, zpracovávají, využívají a realizují Osobní údaje držitele karty (jméno, příjmení, titul, přesná adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a údaje o nákupních zvycích [jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků]).

Veškeré zpracování a využití probíhá v souladu s předpisy České republiky o ochraně údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a s účinností od 25. května 2018 i závazky vyplývajícími z Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)).

VAN GRAAF zpracovává údaje, které získá se souhlasem držitele karty, pro účely zasílání nových nabídek zboží a služeb, marketingových nabídek a zpráv (včetně soutěží a jiných prodejních akcích) s možností vytvářet profilované nabídky konkrétním zákazníkům, za účelem provádění přehledů spokojenosti zákazníků, provádění průzkumů trhu a adresných nabídek a zpráv. VAN GRAAF takové údaje uchovává po dobu platnosti souhlasu držitele karty.

V případě zrušení souhlasu držitele karty si VAN GRAAF ponechá nezbytné údaje o zrušeném souhlasu, aby mohl splnit požadavek držitele karty, že si již nepřeje, aby byl nadále kontaktován.

Držitel karty má právo přístupu k osobním údajům, s nimiž VAN GRAAF nakládá, a má rovněž právo žádat o informace o zpracování svých osobních údajů a požadovat jejich opravu nebo vymazání.

Držitel karty má právo kdykoli bezplatně zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď dopisem zaslaným VAN GRAAF nebo e-mailem doručeným na adresu cardservice-cz@vangraaf.com, a při rušení souhlasu držitele karty uvede, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odmítá.

Držitel karty má rovněž právo na podání námitek vůči zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy.

Držitel karty je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, tel.: +420 234 665 111, v případě, že budou jeho práva jako držitele karty podle platných zákonů porušena s tím, že další informace lze získat na adrese www.uoou.cz.

Pro další informace nebo požadavky ohledně otázek ochrany osobních údajů se obraťte na VAN GRAAF na emailovou adresu cardservice-cz@vangraaf.com.

Haben Sie Fragen zu Ihren Bestellungen, Rechnungen oder Retouren? Oder haben Sie Anregungen rund um VANGRAAF.COM?
Dann füllen Sie einfach das Formular aus. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Schreiben Sie uns
Oder rufen Sie uns an

Bei Fragen erreichen Sie uns auch gerne persönlich
unter der kostenlosen Servicerufnummer 0800-8020809
von Montag - Freitag von 08:00 - 20:00 Uhr und Samstag von 08:00 - 18:00 Uhr.

Povinná pole