Informace

Všeobecné podmínky

Karta VAN GRAAF je bezplatnou zákaznickou kartou společnosti VAN GRAAF k.s., se sídlem Ve Svahu 482/5, 14700 Praha 4 – Podolí, Česká republika, IČ: 27950638, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, č. vložky 58478 (dále jen VAN GRAAF), která se vydává pouze osobám starším 18 let. Zákazníci mohou kartu VAN GRAAF použít v online podobě a/nebo v podobě plastové karty po vyplnění přihlášky, a to zejména:

a) v obchodním domě VAN GRAAF
b) online na internetových stránkách VAN GRAAF na adrese vangraaf.com/cz
c) online prostrednictvím VAN GRAAF app

Po převzetí karty VAN GRAAF v elektronické nebo plastové podobě se zákazník (dále jen “držitel karty”) účastní programu zákaznických karet VAN GRAAF.

Karta VAN GRAAF je ve vlastnictví VAN GRAAF a je nepřenosná. Může ji používat pouze držitel karty a to výlučně v obchodním domě VAN GRAAF v České republice a po uvedení do provozu i v internetovém obchodě společnosti VAN GRAAF GmbH, Mönckebergstraße 8, 20095 Hamburg, který je přičleněn k VAN GRAAF.

Držitel karty je bezodkladně povinen nahlásit ztrátu nebo krádež karty VAN GRAAF na adrese cardservice-cz@vangraaf.com.


Program Karty VAN GRAAF

VAN GRAAF si vyhrazuje právo pravidla programu karet VAN GRAAF kdykoli měnit a upravovat, a to včetně práva na omezení nebo úplné ukončení jednotlivých služeb v rámci programu zákaznických karet nebo rozšíření jednotlivých služeb a jejich zařazení do programu zákaznických karet. VAN GRAAF si rovněž vyhrazuje právo program karet VAN GRAAF zcela ukončit při dodržení určité časové lhůty nebo v případě oprávněného důvodu i bez takové lhůty.

Stále aktuální katalog služeb, které mohou držitelé karty VAN GRAAF využívat, je k dispozici na www.vangraaf.com.


Změny

Změny jména, adresy nebo e-mailové adresy držitele karty musí být sděleny VAN GRAAF písemně dopisem VAN GRAAF nebo e-mailem na cardservice-cz@vangraaf.com tak, aby mohly být služby v rámci programu zákaznické karty i nadále poskytovány.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Samozřejmostí je pro nás také seriózní a férové jednání vůči našim zákazníkům, za což společnosti VAN GRAAF a P&C ručí. Následně Vás v souladu se zákonnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů budeme informovat o tom, jak Vámi poskytnuté osobní údaje (např. Vaše jméno, Vaše adresa) zpracováváme.

Společnost VAN GRAAF k.s., Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 4 – Podolí, Česká republika, IČO: 279 50 638, a ostatní členové skupiny VAN GRAAF (dále jen VAN GRAAF, „my“) zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje pro účely realizace programu zákaznických karet VAN GRAAF Card na základě Všeobecných podmínek pro zákaznické karty VAN GRAAF Card, a to na základě právního titulu nezbytnosti pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy. Povinné údaje označené symbolem hvězdičky (*) jsou nezbytné, aby Vám mohla být vystavena zákaznická karta VAN GRAAF Card a aby bylo možné její využívání dle Všeobecných podmínek pro zákaznické karty VAN GRAAF Card. Bez těchto povinných údajů nemůžeme Vaši žádost o kartu zpracovat. Naše spolupráce s firmami v rámci naší skupiny probíhá na základě smluvních dohod. Realizací poštovních zásilek obsahujících podklady pro zákaznické karty VAN GRAAF a reklamní materiály jsme pověřili poskytovatele služeb se sídlem v Německu, který – jako zpracovatel – zpracovává Vaše osobní údaje pro tento účel podle našich pokynů.

Pokud jste nám udělili souhlas, použijeme Vámi poskytnuté osobní údaje a rovněž údaje o nákupech realizovaných s využitím zákaznické karty VAN GRAAF v prodejně a o nákupech v e-shopech, abychom mohli naši nabídku a zasílaná reklamní sdělení lépe přizpůsobit Vašim nákupním zvykům. Příslušné analýzy jsou prováděny prostřednictvím poskytovatele služeb se sídlem v Německu, který je s námi ve smluvním vztahu. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel můžete kdykoli odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu cardservice-cz@vangraaf.com.

Pokud jste nám udělili souhlas, použijeme Vámi poskytnutou e-mailovou adresu a telefonní číslo/čísla k tomu, abychom Vám mohli e-mailem a telefonicky (pouze SMS/MMS, žádné volání) zasílat informace o produktech, aktuálních akcích (poukazy), zvýhodněných nabídkách či událostech a rovněž zákaznických anketách. Výrobou newsletteru a technickou realizací rozesílání e-mailů a rovněž analýzou využívání newsletteru na základě pseudonymních dat jsme pověřili poskytovatele služeb se sídlem v Německu, který pro tyto účely na základě pokynů zpracovává i osobní údaje. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese cardservice-cz@vangraaf.com.

Vaše údaje budou zpracovávány po dobu trvání Vaší účasti na programu zákaznických karet VAN GRAAF a v případě údajů, které zpracováváme na základě souhlasu, až do jeho odvolání. Jestliže prostřednictvím e-mailu odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním reklamních sdělení, uložíme si, na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v ochraně našich práv a právních nároků, Vaši e-mailovou adresu a Váš souhlas po dobu tří let, abychom v případě případného sporu mohli prokázat, že nám byl souhlas dříve udělen.

Informace týkající se obchodních jmen pověřených poskytovatelů služeb jsou uvedeny na www.vangraaf.com/cz/van-graaf-card/privacy nebo si je můžete vyžádat na níže uvedené e-mailové adrese. Kromě již uvedených práv na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a na odvolání souhlasu se zasíláním personalizovaných reklamních sdělení jste rovněž oprávněni obdržet informace o osobních údajích, které máte u nás uloženy, a po splnění aktuálně platných zákonných předpokladů smíte vyžadovat opravu a vymazání a rovněž vrácení Vašich osobních údajů pro účely přenositelnosti. Dále máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti, zejména pokud jste vznesli námitky proti zpracování. Domníváte-li se, že naše zpracování dotčených osobních údajů porušuje platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, jste oprávněni podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Případné dotazy nám můžete zaslat na e-mailovou adresu cardservice-cz@vangraaf.com.