Informace

SOUHLAS S REKLAMNÍMI SDĚLENÍMI A PRŮZKUMY TRHU E-MAILEM/TELEFONEM

Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním a zpracováním osobních údajů. Souhlasím s tím, že společnost VAN GRAAF k. s. bude shromažďovat a s tím, že společnost VAN GRAAF k. s. a její spřízněné společnosti se sídlem v Evropské unii budou zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa a telefonní číslo, a údaje, které byly získány na základě mé účasti v programu zákaznické karty VAN GRAAF (a to zejména údaje o mých nákupních zvycích, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků), po dobu trvání mého souhlasu pro účely zasílání nových nabídek zboží a služeb, marketingových nabídek a zpráv (včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích, reklamních dárcích, soutěžích a jiných prodejních akcích) zasílaných emailem, sms, mms a/nebo korespondenčně a vytváření profilovaných nabídek pro mou osobu za účelem provádění přehledů spokojenosti zákazníků, provádění průzkumů trhu a adresných nabídek a zpráv.

Výslovně prohlašuji, že jsem byl seznámen s právy plynoucími mé osobě z poskytnutí shora uvedených osobních údajů, když tato práva jsou stanovena všeobecnými podmínkami karty VAN GRAAF, které jsou k dispozici mimo jiné na www.vangraaf.com.

Výše uvedený souhlas mohu vůči společnosti VAN GRAAF k. s. a jejím spřízněným společnostem se sídlem v Evropské unii kdykoliv odvolat, a to buď dopisem zaslaným VAN GRAAF k.s., Ve Svahu 482/5, PSČ 14700 Praha 4 , nebo e-mailem doručeným na adresu cardservice-cz@vangraaf.com, obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolávám. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na mou účast v programu zákaznické karty VAN GRAAF.

Haben Sie Fragen zu Ihren Bestellungen, Rechnungen oder Retouren? Oder haben Sie Anregungen rund um VANGRAAF.COM?
Dann füllen Sie einfach das Formular aus. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Schreiben Sie uns
Oder rufen Sie uns an

Bei Fragen erreichen Sie uns auch gerne persönlich
unter der kostenlosen Servicerufnummer 0800-8020809
von Montag - Freitag von 08:00 - 20:00 Uhr und Samstag von 08:00 - 18:00 Uhr.

Povinná pole