Informace

PRAVIDLA OCHRANY A BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VAN GRAAF GmbH & Co. KG (VAN GRAAF) přikládá velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti a soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše pravidla ochrany a bezpečnosti osobních údajů. Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.


Shromažďování a využití osobních údajů

Obecně je možné navštívit naše internetové stránky bez uvádění osobních údajů. Pouze informace, jež nám budou dobrovolně poskytnuty, budou využity k účelu, pro který jste nám údaje předali (např. za účelem zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného v rámci dotazníku). Vaše údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám a bude se s nimi zacházet s maximální důvěrností.

Využití a zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s rakouským zákonem o ochraně údajů.

Když navštívíte naše webové stránky nebo prakticky kterékoliv jiné internetové stránky, určité údaje se ukládají automaticky. Takto se ukládá název Vašeho poskytovatele internetových služeb, stránky, které navštívíte, internetové stránky, z kterých jste nás navštívili, a datum a trvání Vaší návštěvy. Vaše soukromí a právo na zachování důvěrnosti jsou chráněny, jelikož jednotliví uživatelé zůstávají v anonymitě.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu má zákazník možnost předem požádat o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a to podáním návrhu u České obchodní inspekce, www.coi.cz. Zákazník je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení, pokud se mu nepodařilo vyřešit spor se společností VAN GRAAF, k.s. smírně. Návrh musí být podán nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se zákazník na společnost VAN GRAAF, k.s. ohledně tohoto sporu poprvé obrátil.


Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, což je služba webové analýzy, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a pomáhají webovým stránkám analyzovat, jakým způsobem je uživatelé používají. Informace o vašem používání webových stránek (včetně IP adresy) generované souborem cookie odesílá a ukládá společnost Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP adresy společnost Google převede posledních osm čísel IP adresy na území členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru do zkrácené podoby. Pouze ve výjimečných případech je na servery společnosti Google v USA přenášena celá IP adresa a teprve tam je převáděna do zkrácené podoby. Z pověření provozovatele webových stránek bude Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašich přístupů na webové stránky, vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webových stránek souvisejících s aktivitami na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google nebude Vaši IP adresu přiřazovat k žádným jiným údajům, které zpracovává. Používání souborů cookie můžete zamítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Shromažďování a používání údajů společností Google (souborů cookie a IP adres) můžete zabránit také tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk do internetového prohlížeče dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Používání služby Google Analytics můžete zamítnout kliknutím na následující odkaz. Do Vašeho počítače bude odeslán soubor opt-out cookie, který zabrání dalšímu shromažďování údajů při návštěvě těchto webových stránek: Zakázat službu Google Analytics.

Další informace týkající se podmínek používání a ochrany údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo https://www.google.com/intl/cz/policies/. Upozorňujeme, že je na těchto webových stránkách kód služby Google Analytics doplněn kódem „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP masking).


Právo požadovat ukončení, právo přístupu

Jste kdykoliv oprávněni vznášet námitky proti využití Vašich údajů pro účely reklamy, průzkumu trhu či veřejného mínění. Dále máte právo přístupu k uloženým osobním údajům. Pokud byste chtěli využít kteréhokoliv z uvedených práv či obě práva, informujte nás o tom, prosím, na e-mailové adrese: info@vangraaf.com nebo nám zašlete dopis na adresu VAN GRAAF, Traungasse 14, A-1030 Vídeň.


Bezpečnost údajů

Společnost VAN GRAAF cítí odpovědnost za ochranu Vašeho soukromí na internetu. Velkou péči věnujeme aktualizaci našich webových stránek v souladu s nejnovějšími technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními, tak abychom zajistili ochranu Vašich osobních údajů před nezákonným použitím nebo jejich rozesíláním třetím osobám.


Cookies

Cookies jsou malé "datové soubory" obsahující text, ukládané v počítači návštěvníků internetových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, používáme cookies, které jsou vymazány okamžité poté, co zavřete Váš internetový prohlížeč. Cílem cookies je zajistit, aby byly naše internetové stránky uživatelsky přátelské, účinné a bezpečné a aby byla Vaše návštěva našich webových stránek co nejpříjemnější. Váš internetový prohlížeč by Vám měl umožnit se rozhodnout, zda používání cookies povolíte. Více informací o tom, jak docílit toho, aby Váš internetový prohlížeč cookies odmítal, lze běžně nalézt v rámci nápovědy Vašeho prohlížeče.


Prohlášení týkající se zpracování online žádostí o práci

Vezměte, prosím, na vědomí, že pro společnost VAN GRAAF je nežádoucí, aby jí byly prostřednictvím Vašeho životopisu či jiných přiložených dokumentů zasílány jakékoliv informace spadající do zvláštních kategorií osobních údajů (kterými se rozumí informace o Vašem rasovém nebo národnostním původu, Vašich politických názorech, náboženském nebo filosofickém přesvědčení, členství v odborech, o Vašem zdravotním stavu či pohlavním životě), a tyto informace nebudou při posouzení Vaší žádosti brány v úvahu. Nicméně, pokud byste snad tyto informace ve Vaší on-line žádosti uvedli, dáváte tím společnosti VAN GRAAF a jejím spřízněným společnostem* svolení zpracovat vedle Vaší žádosti též tyto údaje.

VAN GRAAF GmbH Sp. k.
Ul. Kielbasnicza 32
PL 50-109 Wroclaw
Poland

VAN GRAAF, k. s.
Ve Svahu 482/5
CZ 140 00 Praha
Czech Republic

VAN GRAAF Bt.
Andrássy út 121
1062 Budapest
Hungary

VAN GRAAF GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Spreitenbach
Industriestraße
CH-8957 Spreitenbach

VAN GRAAF GmbH & Co. KG
Traungasse 14
1030 Wien
Austria

Peek&Cloppenburg KG
Mönckebergstraße 8
20095 Hamburg
Germany


Otázky a připomínky

Zašlete nám, prosím, e-mailem Vaše otázky a připomínky týkající se ochrany údajů. Obsah našeho prohlášení týkajícího se ochrany osobních údajů může být v souladu s rozvojem internetu čas od času aktualizován. Ke zjištění aktuálního stavu zabezpečení Vám doporučujeme, abyste pravidelně sledovali obsah těchto stránek.