Chcete se ucházet o zaměstnání? Pošlete nám aktuální životopis.

Tipy pro Vaši žádost o zaměstnání ve společnosti VAN GRAAF

Váš životopis nám poskytne přehled o Vaší osobě a kvalifikaci. Proto by měl kromě Vašich osobních údajů včetně rodinného stavu a státní příslušnosti obsahovat i chronologický přehled údajů o Vašem vzdělání a dosavadním profesním životě. V ideálním případě popište heslovitě úkoly a odpovědnosti na Vašich dosavadních pracovních pozicích. Dále uveďte relevantní schopnosti a kvalifikace pro budoucí pracovní pozici. Na závěr můžete připojit stručnou informaci o svých zájmech.

Pokud nás Vaše podklady přesvědčí, pozveme Vás na osobní pohovor, kde se vzájemně poznáme.

Abyste byli i během pohovoru stejně přesvědčiví jako v podkladech, dbejte na následující pokyny:

O naší společnosti a nabízeném pracovním místě se předem podrobně informujte. Pokud je to možné, navštivte některý z našich obchodních domů a udělejte si o nás obrázek. Připravte si rovněž, na co se chcete při přijímacím pohovoru zeptat v souvislosti s naší firmou a Vaší budoucí pozicí. Přijímací pohovor nechápeme jako jednostrannou záležitost, nýbrž jako dialog se zvídavými a dobře informovanými uchazeči. I my se přece ucházíme o Vás.

Chcete-li uspět ve společnosti z módní branže, nezapomeňte na módní a pěstěný vzhled. Tipy pro dokonalý outfit k přijímacímu pohovoru naleznete zde.

Tady se rozhodne: přesvědčte nás svou osobností a kompetentností. Buďte otevření, sebevědomí, a především buďte sami sebou. Potěší nás, pokud nám při pohovoru umožníte poznat Vaši profesní i osobní stránku. Určitá nervozita k přijímacímu pohovoru přirozeně patří. Je zcela v pořádku a ukazuje nám, že pohovor neberete na lehkou váhu.