S vášní pro módu a lidi.

Naše spolupráce u VAN GRAAF

Základem úspěšné spolupráce jsou společné hodnoty, kterými se řídíme při každodenních činnostech. Posilují náš tým a v běžném pracovním životě poskytují orientaci, vodítko a jistotu. Respektující, rodinný, zdvořilý, založený na důvěře, otevřený a upřímný – to vše jsou atributy, které jsou pro naši spolupráci důležité. Díky tomuto přístupu nás práce opravdu baví, což cítí i naši zákazníci. Z těchto základů vycházejí naše týmové zásady 3x3=MY:

 

Spojuje nás nadšení pro módu a pro lidi.

Pracujeme s nadšením, a tak neustále přesvědčujeme a inspirujeme. Při své každodenní práci potkáváme mnoho lidí, které se nám daří nadchnout pro naši módu. To je naše vášeň.

Chováme se k sobě s úctou. To se projevuje v každodenní spolupráci a v otevřené a upřímné komunikaci, jak interní, tak externí.

 

Našich cílů dosahujeme zábavně a dynamicky.

Naše cíle jsou velmi ambiciózní. Dosažení těchto cílů vyžaduje od nás všech pevné odhodlání. Utváříme naše pracovní prostředí a přistupujeme k sobě navzájem tak, aby nás práce skutečně bavila. Díky tomu, že máme z naší práce radost, jsme kreativní a dynamičtí. A proto jsme úspěšní.

 

Umíme nadchnout sebe i ostatní.

Díky našemu vlastnímu pozitivnímu základnímu postoji dosahujeme v týmu konstruktivní atmosféry. Vnímá to každý. K tomu patří i to, že se dokážeme nadchnout pro úkoly a témata. Pouze tehdy, pokud sám pro něco hořím, mohu strhnout i ostatní. Tak získáváme trvale nadšené zákazníky.

Sázíme na schopnosti a pracovní nasazení všech.

Spoléháme na naše vlastní schopnosti a dovednosti příslušných odborníků. Pracujeme a necháváme pracovat, protože každý je připraven podat co nejlepší výkon. Při spolupráci jsme otevřeni novým myšlenkám a perspektivám. Proto u přesahujících témat zapojujeme jiné obory a společně hledáme nejlepší řešení.

 

Důvěřujeme svým silným stránkám a bereme na sebe odpovědnost.

Znám své silné stránky, důvěřuji jim a rád beru na sebe příslušnou odpovědnost. Každý z nás přispívá svým výkonem k celkovému úspěchu. Angažujeme se v týmu a pro tým. Pokud se někdy něco nepodaří, nestojí v popředí hledání viníka, nýbrž se z toho společně poučíme do budoucna.

 

Opíráme se o odhodlání každého jednotlivce převzít odpovědnost a podporujeme jej.

Důvěřujeme ostatním, sázíme na jejich silné stránky a podporujeme je v jejich odpovědnosti. Jako vedoucí důvěřuji svým pracovníkům, znám jejich silné stránky a deleguji na ně odpovědnost. Podporuji jejich ochotu převzít odpovědnost. Tak se dostaneme rychleji kupředu.

Soustředíme se na to podstatné.

Každý se soustředí na svůj hlavní úkol. Předpokladem pro to je jasné rozdělení a jednoduché procesy. Při spolupráci se zaměřujeme na dosažení společných cílů. Naším požadavkem je vysoká kvalita, ale přemíra perfekcionalismu a posedlost detaily nás zpomaluje. Proto necháváme zbytečnosti stranou: snadnější pro zaměstnance ve firmách a lepší pro zákazníky.

 

Rozhodujeme se v zájmu celku a ne v zájmu jednotlivce.

Všichni máme jeden cíl: celek – dlouhodobý celkový úspěch. Přitom musí jít zájmy a nálady jednotlivce stranou. Každý den se všichni snažíme o celkový úspěch. Vyhrajeme pouze společně.

 

Činíme jasná rozhodnutí a důsledně je realizujeme.

Rozhodujeme a za svými rozhodnutími si stojíme. Přitom jsme připraveni zpochybnit stávající poměry a utvářet nové. Naše rozhodnutí jsou transparentní a jsou srozumitelná všem zúčastněným. Realizujeme je důsledně a cíleně. Jsme připraveni provádět změny.